Egyéni vállalkozó vegyeskereskedést üzemeltet. Alkalmazottja 1992-től főállású munkaviszonyban áll. A vállalkozónak évek óta stagnál a bevétele és mindennapi likviditási problémái vannak. Mivel a forgalom gyenge, így a dolgozó napi munkaidejét négy órában szeretné meghatározni a munkáltató, ahhoz azonban nem járul hozzá a dolgozó. A munkavállaló 2019 decemberében tudna elmenni a nők 40 éves kedvezménnyel nyugdíjba. Elmondása szerint a munkaügyi központban azt tanácsolták neki, mondjon fel ő, és az indoklásba írja bele, hogy a munkaidő-csökkentéssel hátrányos helyzetbe kerül, és akkor köteles a munkáltató végkielégítést fizetni. A vállalkozó nem akarja elküldeni a dolgozót, csak csökkenteni a munkaidejét. Ha végkielégítést kell fizetnie ilyen hosszú foglalkoztatás után, akkor lehúzhatja a rolót. Mit tud tenni a munkáltató ebben a helyzetben? – kérdezte az Adózóna olvasója, amelyre dr. Kéri Ádám ügyvéd szakértő válaszolt.

Végkielégítésre abban az esetben jogosult a munkavállaló, ha a munkaviszonya a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése okán szűnik meg. Felmondás esetén sem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás indoka a munkavállaló magatartása vagy nem egészségügyi alkalmasságával összefüggő képessége.

Kizárólag azonnali hatályú felmondása esetén lenne jogosult a munkavállaló végkielégítésre az Mt. 78. § (3) bekezdése szerint, annak feltételei azonban jelen esetben nem állnak fenn.

A foglalkoztatás alapvető feltételeit a munkaszerződés tartalmazza, amely kizárólag közös megegyezéssel módosítható. Ha tehát a munkavállaló nem járul hozzá a részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz, akkor nem módosítható a munkaszerződése.

Ha a működési költségek ténylegesen nem teszik lehetővé a teljes munkaidőben történő foglalkoztatást, akkor a munkaviszony a munkáltató működési okára tekintettel – az Mt.66.§ (2) bekezdése alapján – felmondható. Ebben az esetben azonban az Mt. 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján végkielégítésre jogosult a munkavállaló.