Az UIA nyitott mind az általános illetve speciális szakterületeken tevékenykedő, ügyvédek, mind pedig a jogászi hivatás más ágai számára, beleértve a jogtanácsosokat, bírákat, egyetemi oktatókat, hallgatókat – mondta a sajtónak adott nyilatkozatában dr. Szecskay András budapesti ügyvéd, a szervezet vezetőségének magyar tagja, a budapesti kongresszus elnöke (képünkön). Az UIA többnyelvű és multi-kulturális szervezetként egyedülállóan választotta, hogy francia, angol és spanyol munkanyelveken működik.

Az UIA egyfelől széleskörű jogi szaktudást tömörít, amely lehetővé teszi, hogy a tagok jogi szakterületi bizottságokban és munkacsoportokban vitassanak meg aktuális, elsősorban határon átnyúló jogviszonyokat érintő jogi kérdéseket, másfelől határozatokat fogad el, olyan kérdésekben, amelyekkel a jogászi hivatás időről időre szembe kerül – adott betekintést sajtónyilatkozatában a szervezet munkájáról dr. Szecskay András. A kiemelkedő fontosságú érdekvédelmi és konzultatív tevékenység mellett az UIA a mindenkori jogászi szakmai színvonal javítására törekedve számos szemináriumot, oktatási programot szervez minden évben különböző országokban, amelyek alkalmasak a folyamatos jogászképzési követelmények igazolására.

Az UIA nagyszámú más eseményt is szervez világszerte az ügyvédek közötti és más üzleti kapcsolatépítésre, valamint olyan párbeszéd fórumok érdekében, ahol az üzleti és a kormányzati szféra egyeztetheti szakmai álláspontját releváns jogalkalmazási vagy jogalkotást igénylő kérdésekben.

Így invitálják a kongresszus résztvevőit Budapestre a magyarországi szervezőbizottság tagjai:

A 2016. október 28. - november 1. közötti Éves Kongresszus legalább 30-40 szekció ülése mellett két fő témát jelölt ki:

1. Megfelelési Legjobb Gyakorlatok kihívásai és lehetőségei a jogász szemével (Compliance Challenges and opportunities for the legal profession)

Az egynapos plenáris ülés az OECD Anti-Bribery Convention, a Foreign Corrupt Practices Act (USA), a UK Bribery Act 2010, az ENSZ Globális Megállapodás tíz irányelve és a G 20 Korrupcióellenes Akciótervének bemutatásával kezdődik, majd délután három szekcióüléssel folytatódik Korrupcióellenesség, Versenyjog és Kereskedelmi Szankciók alkalmazása témákban.

Az ülés előadói többek között Nicola Bonucci, OECD Jogi Igazgató, dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, Guido Declerq, GDF Suez Jogi Igazgatója, és Arianna Righi EMEA ADM International Sàrl. Jogi Vezetője.

2. Adatvédelem nemzetközi szabályozása a digitális világban (Privacy and Data Protection in a digital world - Towards an international regulatory approach for mass surveillance and profiling)

Ennek keretében az adatvédelem általános és aktuális EU és más nemzetközi szabályozásának kérdéseiről lesz szó.

Ebben a szekcióban nemzetközi és hazai kormányzati előadók is felszólalnak az adatvédelem és adatbiztonság aktuális kérdéseiben, ideértve a cyber-bűnözés, korrupció és terrorizmus ellen folytatott rendőrségi és más hatósági nyomozásokban való együttműködés aktuális szabályainak tárgyalását is.

A plenáris ülések mellett a 30-40 különböző jogterületen folyó szekció ülés is elsősorban az adatvédelem és a megfelelési gyakorlat szemszögéből vizsgálja a felvetődő szakmai kérdéseket munkajogi, versenyjogi, vállalatfelvásárlási, stb. ügyek és közigazgatási valamint bírósági eljárások kapcsán.

Az egyéb részleteket ismertetve dr. Szecskay András elmondta: a konferencia nyelve elsősorban az angol és a francia, de a plenáris ülések és a szekcióülések egy része angol-francia-spanyol-magyar szinkron tolácsolással hallható.

A Kongresszus plenáris és szekció ülésein megvitatásra kerülő témák - a nyilatkozó budapesti ügyvéd értékelése szerint - jelentős mértékben áthatják a hazai jogi és gazdasági élet kérdéseit is, így minden jogász számára hasznos tudás megosztást és a nemzetközi legjobb gyakorlatok jobb megismerését kínálja.

Az UIA Kongresszus fontosságát dr. Szecskay András tájékoztatása szerint az is jelzi, hogy annak fővédnökségét dr. Trócsányi László miniszter vállalta, továbbá védnökei és díszvendégei között lesz dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész, dr. Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, dr. Vízkelety Mariann, az IM államtitkára, dr. Tóth Ádám, a Magyar Közjegyzői Kamara elnöke, egyetemi rektorok, dékánok és ismert jogi professzorok.

A Magyar Ügyvédi Kamarának, a Budapesti Ügyvédi Kamarának és az UIA nemzeti küldöttségének sikerült elérnie azt – adott betekintést a konferencia anyagi hátterébe dr. Szecskay András –, hogy valamennyi magyar résztvevő egységes, és a jelentkezés időpontjától függetlenül a Kongresszus megkezdéséig mindvégig 550 euró részvételi díjért regisztrálhasson (szemben a normál regisztrációs díjjal, amely ennek több mint kétszeresénél kezdődik és a Kongresszus kezdő napjához közeledve két ütemben tovább növekszik a későn jelentkezők számára).

A konferencia szakmai jelentőségére és rangjára tekintettel, valamint azért, mert ilyen méretű ügyvédi világkongresszus még soha nem volt Budapesten, szeretnénk, ha részvételükkel és támogatásukkal hazai ügyvédség is hozzájárulna a konferencia sikeréhez – hangsúlyozta végül dr. Szecskay András.

A kongresszusról részletesebben ide kattintva lehet információt szerezni.