PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió, Miskolc Pf: 8/P 3503

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „AZ ÉV JOGÁSZ KÖLTŐJE” – „AZ ÉV JOGÁSZ ÍRÓJA”

5. A pályázat célja: A jogászok (ügyvédek, ügyészek, bírók, jegyzők, joghallgatók) és jogi területen dolgozók számára vers- illetve novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató jogászok felkutatása.

Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:

Jogászok, joghallgatók és jogi végzettséggel rendelkezők, ügyészségen, bíróságon dolgozók vagy egyéb jogász munkakörben foglalkoztatottak.

7. Megjelenési lehetőségek:

 • a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.
 • b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.
 • c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.
 • d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
 • e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

8. A pályázat formai követelményei:

 • Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
 • Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
 • Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
 • - A/4-es lap - mindegyik margó 2,5 cm - betűtípus: Times New Roman 12-es - sorköz: szimpla
 • A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
 • Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
 • A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
 • Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
 • A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
 • Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
 • Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:

Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2016. április 15.

11. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként egyezer forint).

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:

 • - átutalással számlaszámunkra: Irodalmi Rádió OTP 11734004-29904161
 • - vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
 • - megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki, kísérőlevélben más számlázási cím is megadható.

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372

vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége által felkért bírálóbizottság végzi.

14. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretében 2016 júniusa és júliusa között.

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV JOGÁSZ KÖLTŐJE 2015.” és „AZ ÉV JOGÁSZ ÍRÓJA 2015.” kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
 • nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
 • nem magyar nyelvű a pályamunka
 • jogsértő tartalmú a pályamunka
 • egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

JELENTKEZÉSI LAP

Személyi adatok

(Az itt megadott személyi adatokat bizalmasan kezeljük.)

1. Pályázó neve:

2. E-mail címe:

3. Postai levelezési címe

Település:

Utca, házszám:

Irányítószám:

Ország:

4. Telefonszáma:

5. Ha van, művészneve vagy írói/költői álneve:

6. Végzettsége:

7. Munkahelye neve, címe, munkaköre:

A pályamunkák adatai

8. A beküldött pályamunkák címei:

a) …………………………………………….

b) …………………………………………….

c) …………………………………………….

d) …………………………………………….

e) …………………………………………….

f) ……………………………………………..

g) …………………………………………….

h) …………………………………………….

i) ……………………………………………..

j) ……………………………………………..

Nyilatkozat és megbízás

Kijelentem, hogy az általam beküldött irodalmi alkotások a saját szellemi termékeim. Megbízom az Irodalmi Rádiót azzal, hogy műveim beválogatása esetén azokat rádióműsor-készítési; hangfelvétel-készítési-, kiadási- és sokszorosítási-; weboldal szolgáltatási-; és adatfeldolgozási szolgáltatásain belül használja fel rádióműsorának, hangzó és nyomtatott kiadványának, valamint (ha azt kértem) netkötetének elkészítéséhez. Hozzájárulok műveim felolvasóesten való szerepeltetéséhez is. Műveim közléséért cserébe nem kérek tiszteletdíjat vagy egyéb ellenszolgáltatást. Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a pályázati kiírást elolvastam, az abban foglaltakkal egyetértek.

Pályázó aláírása:

dátum: