FRISSÍTÉS 2015. szeptember 17. 11.30: A magyar jogszabályozás minden tekintetben megfelel a nemzetközi jogi környezetnek - szögezte le Kovács Zoltán kormányszóvivő a szeptember 15-én, 11 órakor kezdődött röszkei sajtótájékoztatóján, újságírói kérdésre, amely jogászi aggodalmakat megfogalmazó újabb állásfoglalásokra is utalt.

A nyílt levél

Mi, a jelen levelet aláíró ügyvédek, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen súlyos helyzetben van Magyarország, mennyi feladatot ad az országhatárokhoz érkező napi több ezer migráns fogadása.

Ennek a problémának a megoldása idegenrendészeti, logisztikai, humanitárius és csak részben jogi kérdés. A jog eszközeivel megoldást varázsolni nem lehet.

Azok a jogi eszközök, amelyeket most a Kormány a megoldására szán, nem fognak segíteni. A magyar igazságszolgáltatás nem menekültügyi szervezet és nincs felkészülve ennyi idő alatt, ennyi ember ügyének valóban törvényes és igazságos elbírálására, mert az objektíve nem is lehetséges.

A most megalkotott jogszabályok ugyanis ellentétesek minden, Magyarország által aláírt nemzetközi egyezménnyel, a Magyarországon közvetlenül hatályos európai közösségi joggal, a magyar Alaptörvénnyel és alapvető jogelvekkel.

A szabályok ráadásul olyan szorosan vett szakmai kérdésekre, helyzetekre nem adnak választ, melyek az egyes eljárásokban azonnal fel fognak merülni, jogszerűen megoldhatatlan szituációkat fognak teremteni.

Törvénytelen és igazságtalan, hogy:

  • a fiatalkorú vádlottakat nem részesítik ugyanabban a védelemben, amely bármely más fiatalkorút megillet a magyar bíróság előtt,
  • a vádlott nem olvashatja a saját nyelvén az ellene emelt vádat és az ellene hozott ítéletet, holott ez a jog mindenkit, minden jogállam bírósága előtt megillet,
  • a terheltek „házi őrizetét” rendelik el, olyan táborban, szálláson, ahol még azokkal a jogokkal se élhetnek, s amelyek egy előzetes letartóztatottat megilletnek. (ügyvédi beszélő, telefonálási lehetőség),
  • bizonytalan személyazonosságú emberek ügyeiben járnak majd el.
  • a kézbesítést a védő útján intéznék, s így az ismeretlen helyen tartózkodó személy semmilyen módon nem fog értesülni az ellene folyó ügy kimeneteléről.
  • olyan ügyekben, ahol bárki más ügyében a bíróság tanácsban járna el, itt egyesbírák fognak dönteni,
  • a gyanúsított elveszíti a jogát a rendes menekültügyi eljáráshoz, anélkül, hogy őt a bíróság elítélte volna.

A „mi törvényeink” betartását várjuk el, olyan emberektől, akiknek nem nyújtjuk a „mi törvényeink” védelmét.

Felszólítjuk ezért a Kormányt, hogy a Parlament elé olyan javaslatokat terjesszen, amelyek megfelelnek a jog és jogalkotás legalapvetőbb elveinek, a tételes EU-s és magyar jogszabályoknak.

Kérjük a bíró és ügyész kollégáinkat, hogy esküjükhöz híven, jogászi kötelességüknek eleget téve, ne csupán jogot, hanem igazságot szolgáltassanak. Észleljék az új jogszabályokban foglalt, törvényerőre emelt törvénytelenségeket, amelyek alkalmazásuk esetén kirívó jogtalansághoz vezetnek, és terjesszék az eléjük kerülő ügyeket az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága elé.

Bíró és ügyész Kollégák, meggyőződésünk, hogy a hivatásunk méltóságával összeférhetetlenek azok az eljárások és ítéletek, amelyeket ezek a szabályok eredményezni fognak. Ezekben az ügyekben lehetetlen az igazságszolgáltatás méltóságát megőrizni, az ügyeket mérlegelni és azokban megalapozott ítéleteket hozni.

Ami pedig a védőket illeti: az ügyvédség feladata az, hogy a vádlottak jogait, jöjjenek bárhonnan és kövessenek el bármit, védje, a jog minden eszközével. Eötvös Károlyt idézve: „A vádlottnak védő kell”. A védőnek pedig tennie kell a kötelességét. Függetlenül az aktuálpolitikai szempontoktól. Mi erre kérjük kollégáinkat.

Magyarország, 2015. szeptember 15.

dr. Ésik Sándor, dr. Csire Balázs, dr. Aczél Mariann, dr. Atalay Borbála, dr. Baji Éva, dr. Balás Éva, dr. Bányai Zoltán, dr. Bátki Pá, dr. Bíró Tamás, dr. Bitskey Hajnal, dr. Bodnár Lilla, dr. Bodolai László, dr. Bőhm András, dr. Czeglédi Dóra, dr. Cseterics Krisztián, dr. Csontos Ibolya Márta, dr. Csőzik László, dr. Deák Dávid, dr. Debreczi Géza, dr. Dénes Tamás, dr. Dózsa Ernő, dr. Dybisewszky Andrea, dr. Esősi Béla, dr. Esősi Krisztina, dr. Fáy Judit, dr. Felesőeöri-Paál Gabriella, dr. Forgács János, dr. Gadó Gábor, dr. Géczi Róbert, dr. Gerő Tamás, dr. Grád András, dr. Groó Judit, dr. Hahn Fanni, dr. Hajnal Emese, dr. Helmeczy László, dr. Horváth Anna, dr. Hőrich Ferenc, dr. Jenei Márton, dr. Kadlót Erzsébet, dr. Kallus Anikó, dr. Karsai Dániel, dr. Katkó Anna, dr. Kecsmár Melinda, dr. Kéri Tamás, dr. Kiss Gábor H., dr. Kollár Rózsa, dr. Komlódi Gábor, dr. Kónya Zsuzsanna, dr. Kővári Kálmán, dr. Kustos Petra, dr. Lakatos Ádám Balázs, dr. Lakatos Viktor, dr. László Éva, dr. László S. Péter, dr. Lex Annamária, dr. Litresits András, dr. Magasházy Katalin, dr. Magyar Gábor, dr. Magyar György, dr. Marczingós László, dr. Medgyesi András, dr. Méhes Dávid Dániel, dr. Meller Éva, dr. Mészáros Emese, dr. Mező András, dr. Móra László, dr. Muskovszky Gábor, dr. Nagy Orsolya Edina, dr. Nagy Zoltán, dr. Nagy-György Anita, dr. Nehéz-Posony Katinka, dr. Nehéz-Posony Márton, dr. Pelle Andrea, dr. Pethő Annamária, dr. Préda Katalin, dr. Sallay András, dr. Soós Andrea Klára, dr. Stein Barnabás, dr. Stelzel Viktor, dr. Stugner Ágnes, dr. Svéda István, dr. Szála Tímea, dr. Szarvas Imre, dr. Szécsei Judit, dr. Sziklai János, dr. Szilágyi Katalin, dr. Szlávnits László, dr. Szőke Ágnes Éva, dr. Sztrókay Eszter, dr. Udvari Jesszika, dr. Varga Szilvia, dr. Varga Tibor, dr. Vauver Krisztina Éva, Karácsonyné dr. Zeleznik Ágnes, Somfainé dr. Vajda Ágnes

(jogallam.kialtvany@gmail.com)