A Radlinger házaspár 2011 augusztusában 1 170 000 cseh korona (CZK) (körülberül 43 300 euró) összegű fogyasztói hitelmegállapodást kötött a Smart Hypo s.r.o. nevű társasággal. Vállalták, hogy hogy visszafizetnek a hitelezőnek 2 958 000 CZK (körülbelül 109 500 euró) összeget 120 havi részletben (28,9 %-os THM mellett), valamint jelentős mértékű kötbért fizetnek neki abban az esetben, ha nem tennének eleget szerződéses kötelezettségeiknek.

A Finway, amelynek a Smart Hypo s. r. o. átengedte a Radlinger házaspárral szemben fennálló követeléseit, 2011 szeptemberében felszólította őket e tartozás egészének - ideértve a kamatokat, költségeket és a kötbért - azonnali hatállyal történő visszafizetésére. Ezt a lépést az a körülmény indokolta, hogy a megállapodás megkötésekor a házaspár elhallgatta, hogy ingatlanjaikat 4 285 CZK (körülbelül 160 euró) összeg erejéig végrehajtás alá vonták. 2013 áprilisában a Krajský soud v Praze (prágai regionális bíróság, Cseh Köztársaság) kimondta a Radlinger házaspár fizetésképtelenségét, és velük szemben fizetésképtelenségi eljárást indított. Ezen eljárás keretében a házaspár vitatta a Finway által követelt (4 405 531 CZK, vagyis körülbelül 163 000 euró) összeget.

Ezzel összefüggésben a Krajský soud v Praze azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az uniós jog fogyasztóvédelmi szabályaival ellentétes-e a cseh szabályozás, amely nem teszi lehetővé a fizetésképtelenség tárgyában eljáró bíróság számára egy fogyasztói szerződésben kikötött feltétel tisztességtelen jellegének hivatalból történő felülvizsgálatát. A cseh bíróság egyebekben azt kívánja tudni, hogy a nemzeti bíróságnak kötelessége-e hivatalból vizsgálni, hogy a fogyasztói hitelmegállapodásokra vonatkozó és azokban kötelezően feltüntetendő információkat e megállapodások világos és egyértelmű módon tartalmazzák-e.

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy a nemzeti bíróságnak az uniós jog fogyasztóvédelmi szabályai eladók vagy szolgáltatók részéről történő betartásának hivatalból történő felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségét a fizetésképtelenségi eljárások keretében is alkalmazni kell, és az érinti a fogyasztói hitelmegállapodásokra irányadó szabályokat is.

Így a Bíróság kimondja, hogy a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvvel ellentétes a cseh szabályozás, amely fizetésképtelenségi eljárás keretében nem teszi lehetővé, hogy a bíróság hivatalból vizsgálja valamely, fogyasztói szerződésben kikötött feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét, jóllehet e bíróságnak rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek. Ugyanezen irányelvvel továbbá ellentétes az ügy tárgyát képező szabályozás, amennyiben az csak korlátozott számú indok (elévülés vagy megszűnés) alapján engedélyezi bizonyos követelések vitatását.

A Bíróság megállapítja továbbá, hogy a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló irányelv értelmében az ilyen megállapodásból eredő követelésekre vonatkozó jogvitában eljáró nemzeti bíróságnak ugyancsak hivatalból kell vizsgálnia, hogy a hitelre vonatkozó és az ilyen megállapodásban feltüntetendő információkat (például a THM-et) a megállapodás világos és egyértelmű módon tartalmazza- e. Ezt követően e nemzeti bíróságnak le kell vonnia a tájékoztatási kötelezettség megsértése tekintetében a nemzeti jog által előírt valamennyi következményt (a szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük).

Ezenkívül a Bíróság pontosítja, hogy ezen utóbbi irányelv értelmében a „teljes hitelösszegbe” nem számítható bele a „hitel teljes költsége” alá tartozó semmilyen összeg, vagyis az érintett hitel címén vállalt kötelezettségek teljesítésére szánt összegek, mint amilyenek az adminisztrációs költségek, a kamatok, a jutalékok, és más típusú, olyan költségek, amelyeket a fogyasztónak fizetnie kell. Ezen összegeknek a teljes hitelösszegbe történő jogellenes beszámítása a teljes hitelösszeg alapján számítandó THM alulértékeléséhez vezet, és következésképpen befolyásolja azon információk pontosságát, amelyeket a megállapodásban fel kell tüntetni.

Végezetül, a nem fizető fogyasztó számára előírt kötbérek tisztességtelen jellegével kapcsolatban a Bíróság megállapítja, hogy a nemzeti bíróságnak az összes szerződési feltétel együttes hatását kell értékelnie, és amennyiben megállapítja közülük több feltétel tisztességtelen jellegét, el kell tekintenie valamennyi (és nem csak némelyik) tisztességtelen feltétel alkalmazásától.