Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a társadalmi részvétellel kapcsolatban az Európai Unió Bírósága két döntésére hívta fel a figyelmet, amely fejlett nyugat-európai országok esetében állapította meg, hogy nem megfelelően biztosítják a környezetvédelmi civil szervezetek bírósághoz fordulás jogát. Egyre jobban előtérbe kerül a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek együttműködése, amelyre jó példa az AJBH és a MKBE több éve fennálló kapcsolata. Ez az

együttműködés már nemzetközi szinten is megjelent. Ennek kapcsán utalt környezetvédelmi ügyeket tárgyaló bírák, ügyészek, rendőrök és bűnüldözési ügynökségek hálózatainak idén novemberben megrendezendő konferenciájára. Az európai környezetvédelem területén egyre inkább törekednek arra, hogy több szereplő bevonásával mérjék fel, és oldják meg a problémákat.Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója köszöntőjében utalt arra, hogy ezek a konferenciák alkalmasak a gyakorlati jogkérdések megoldását segítő együttgondolkodásra, a környezetvédelmi jog érvényesülésének előmozdítására. Az ENSZ dokumentumaira, és Ferenc pápa „Áldott légy” enciklikájára is hivatkozott azzal kapcsolatban, hogy a fenntartható növekedés és a környezetvédelem megóvása összeegyeztetésének doktrínája mára már megbukott. A civil szervezetek összefogásának felerősödése tapasztalható, ezért is érdekes kérdés, hogy az elmúlt évek közigazgatási átszervezései hogyan érintik a civil szervezetek jogérvényesítésének lehetőségeit.

A szemináriumon előadások hangoztak el a jogorvoslati jogról a környezetvédelmi ügyekben, a környezeti jogok érvényesíthetőségéről, a civil szervezetek az ügyféli (és a kereshetőségi) jogáról, a közérdekű ügyészi fellépés lehetőségeiről, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációjáról, a környezetvédelmi ítélkezés gyakorlati kérdéseiről.

Címfoto: proj.ncku.edu.tw