A Kúria hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet, amely megállapította a felperes kegyeleti jogának megsértését, és az alperest kötelezte a jogsértés abbahagyására, továbbá a sérelmes helyzet megszüntetésére akként, hogy a hamvakat 30 napon belül köztemetőben helyezze el a felek közös költségén.

A Kúria álláspontja szerint a kegyeleti jog megsértését jelenti az a magatartás is, amely akadályozza az érintett jogosult személyt abban, hogy kifejezze kegyeletét elhunyt hozzátartozója iránt.

A korábbi családi otthon értékesítésével megváltoztak a korábbi megállapodás feltételei. Jelen helyzetben a felperes jogának gyakorlása korlátozástól mentesen akkor valósítható meg, ha az elhunyt gyermek hamvait a felek közös költségén köztemetőben helyezik el.

Címfoto: Balatonudvari temetőrészlet, forrás: acenter.hu