A BÜK tagokból álló ügyvéd csoport leszögezi: a február 12-i kúriai döntés óta nyilvánvaló, hogy a 2014-es kamarai választások eredményei érvényesek. Ezzel jogi szempontból rendezésre kerültek a korábbi nyitott kérdések: a 2014 februárja óta tartó bizonytalan helyzet megnyugtatóan lezárult, mint fogalmaznak: „egy vészterhes időszak végre véget ért”.

Megoldandó feladatok

Hozzáteszik, hogy az elmúlt két év azonban rávilágított egy sor olyan problémára, amelyek továbbra is megoldásra várnak. Ezek közül az alábbiakat emelik ki:

 1. Még a 2018-as kamarai választások előtt ki kell dolgozni egy jogi szempontból megnyugtató, a kamarai taglétszámhoz igazodó, a modern technikai vívmányokat alkalmazó választási rendszert.
 2. Meg kell alkotni az elnökség munkájának ügyrendjét.
 3. Világossá kell tenni a kamarai tagok - lényegében a Kamara tulajdonosai és egyben döntéshozó testületeinek választói - által átlátható, ellenőrizhető kamarai döntéshozatali rendszert, amelyben a döntés-előkészítésbe bevonja a tagságot is, és nem csak utólag teszi közzé számukra a testületi döntéseket. Kívánatos az is, hogy választott elnökség ülései során ütköztetett képviselői álláspontokat a döntéshozókat megválasztó tagság is megismerhesse.
 4. Továbbfejlesztendő az ügyvédi érdekek képviseletének intézményesített rendszere:
  • érdekegyeztető fórumokat kell működtetni.
  • a Kamarát regisztrálni kell az Országgyűlés Hivatala által vezetett, ún. „lobby listán”.
  • a széles nyilvánosság elé kell vinni az ügyvédek érdekeit ért sérelmekeket, s azokat a tagság előtt még részletesebben kell ismertetni (e ponton a dokumentum példaként egyebek között megemlíti, hogy a kamarai tagság az ügyvédeket érintő lehallgatási botrányról a mai napig nem kapott tájékoztatást, miként az ügyvédség által elért eredményeket nap mint nap fenyegető a cégkontárokkal, az ügyvédi minimum munkadíj kérdéskörével vagy az online pénztárgép kérdésével kapcsolatban sem).
 5. Szükség van az ügyvédség társadalmi megítélésének javítása érdekében egy átgondolt, folyamatos kamarai program kidolgozására.
 6. Meg kell alkotni a Kamara korszerű alapszabályát, amely kettéválasztja a közhatalmi funkcióból eredő ügyek intézését a tulajdonosi, érdekvédelmi kérdésektől, és amely a jelenleginél kiegyensúlyozottabb döntési kompetenciákat határoz meg.

Közleményébe a csoport azt is kifejti, hogy mivel a kamarai tagság nem választás kérdése, hanem mindazoknak, akik az ügyvédi hivatást választják, kötelező, ezért ebben a helyzetben tudatos és felelős együttműködéssel a tagságnak is cselekvő módon kell közreműködnie abban, hogy - mint írják - „kamaránk a saját házunk legyen, ahol jól érezzük magunkat”.

Abbahagyják az aláírásgyűjtést

Mint közismert, megalakulásakor a Kollégák a XXI. század ügyvédségéért csoport - ahogy a dokumentumban fogalmaznak - legfontosabb céljának azt tekintette, hogy az ügyvédséget akkor fenyegető veszélyhelyzetet, ami a 2014-es választási eredmények bizonytalanná tételéből adódott, minél hamarabb és úgy oldja meg, hogy a megoldásban nem várja el kívülállók (pl. bíróság vagy igazságügyi miniszter) beavatkozását. Egyedüli olyan megoldásnak, amit az ügyvédség saját maga tehetett abban a helyzetben, az új választások kiírása mutatkozott. Ezért kezdték el az aláírások gyűjtését, hogy a Kamara képviseletére éppen akkor hivatott szerv a kamarai tagság akaratából összehívhasson egy közgyűlést, és ott döntés születhessen új választások kiírásáról.

A csoport a közleményben deklarálja: mivel ezt a törekvésüket a 2014-es kamarai választások eredményének rehabilitációja meghaladottá tette, nem kívánják a jelenlegi helyzetben tovább folytatni az új választások kiírását célzó aláírásgyűjtést.

Nyílt fórum az érdekvédelmi munkáról: április 5-én, a BÜK székházban

Hozzá teszik azonban azt is, hogy mivel a fentiekben felvázolt problémák megoldása továbbra is szívügyük, április 5-én 13-16 óra között a BÜK székházban kötetlen fórumot szerveznek, amelyre minden kamarai tagtársukat hívják és várják. A fő téma ezúttal a kamarai érdekvédelmi munka áttekintése lesz.

Az ismereteink szerint többek között dr. Nagy Zoltán, dr. Németh Zsolt és dr. Mező András vezetésével működő budapesti ügyvédcsoport közleménye teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.