A csoporttal szemben felhozott kifogásokat elemezve, egyebek mellett hangsúlyozza, hogy az őket körülvevő feltételezésekkel ellentétben: nem kívánnak bírósági utat igénybe venni a BÜK közgyűlésének összehívási szabálytalanságok miatt. Érvelése szerint a korábbi példákból azt látják ugyanis, hogy "a bírósági döntések nincsenek hatással a kamarai vezetés véleményére". Továbbá nem gondolják, hogy "a bíróság lehet megoldás a kamaránk belső problémáira. A 'szolgálati utat' igénybe vesszük, de a bíróságot, mint végső megoldást, valójában nem tartjuk megoldásnak, ahogyan ezt számtalanszor elmondtuk és leírtuk honlapunkon és hírleveleinkben is".

Dr. Mező András (képünkön) azt írja, hogy április 6-án jelezték a közgyűlés összehívásával kapcsolatos fenntartásainkat a BÜK-nek. Húsz napig nem kaptak semmiféle érdemleges választ felvetéseikre, annyit tapasztaltak, hogy "sebtében" újabb és újabb közgyűlési anyagok kerülnek fel a BÜK honlapjára, de a legfontosabbak mindössze május 3-án, illetőleg április 21-én kerültek fel a Kamara honlapjára.

A levél írója sajnálatosnak és sérelmesnek nevezi, hogy BÜK tagokból álló ügyvédi csoportjuk működését - értesüléseik szerint - "destruktívnak, bomlasztónak, rombolónak, károsnak, anarchistának" tartják többen is a BÜK vezető köreiben.

A levélben annak írója azt mondja, hogy miután a BÜK részéről nem kaptak érdemi választ, miután a XXI-esek nem akartak semmiféle törvényességi eljárást kezdeményezni az IM-nél, ezért három ügyvéd, önálló kamarai tagként - mint szerkesztőségünknek dr. Mező András jelezte: olyanok is, akiknek nincs közük a csoporthoz - betartva a szolgálati utat, fordultak az igazságügyi miniszterhez. "Hangsúlyozni szeretnénk: érdemi válasz hiányában, és legalább egy héttel hamarabb, mint ahogyan meghívtak volna minket az elnökségi ülésre". Egyébként sajnálatát fejezi ki utólag dr. Mező András, hogy kollégáival nem vettek részt a BÜK április 26-án megtartott elnökségi ülésen - írta a saját nevében megfogalmazott, a BÜK elnökéhez címzett levelében -, mivel csoportosulásuk többsége leszavazta ezt a lehetőséget.

A közgyűlést a Kamara legfontosabb éves rendezvénye - írja levelében dr. Mező András. Leszögezi: ez az alkalom az, amikor a vezetőség találkozhat a tagsággal, meghallgathatják egymás véleményét, tanulhatnak egymástól és egyenlő félként vehetnek részt a vitában. Amennyiben nincs arra lehetőség, hogy a közgyűlés legfontosabb témáiban előzetesen időben tájékozódhassanak legalább azok a kollégák, akiket valóban érdekel, akkor a közgyűlés formálissá válik, valós tartalma kiüresedik. A többségnek fogalma sincs arról, mire szavaz - írja.

A levél írója utal arra, hogy a BÜK honlapján megjelent az elnökség 2017. Eln. 470/06/04. számú határozata a kamarai közgyűlési előterjesztésekről szóló alapszabályi rendelkezések értelmezéséről, és azt a legnagyobb meglepetéssel olvasta. Véleménye szerint ugyanis a Kamara valóban jogosult értelmezni a saját normáit, de mindegyiket az a szerve, amelyik hozta. Tehát az alapszabály kötelező érvényű értelmezésére kizárólag a közgyűlés jogosult, pontosan azért, amiért a bíróságok sem szóltak bele a köztestületünk ügyeibe alakító erővel: mert ezzel elvennék az adott szerv hatáskörét. Dr. Mező András álláspontja szerint a BÜK elnöksége - kiindulva az alapszabálynak az elnökségre vonatkozó fejezetében foglaltakból - "nem jogosult kötelező erővel bíró döntéssel értelmezni a közgyűlés döntéseit, mert ezzel óhatatlanul jogot alakít, amivel elvonja a közgyűlés hatáskörét". Úgy véli, hogy az elnökség hagyja meg a lehetőséget a közgyűlésnek arra, hogy az általa alkotott alapszabályt a megfelelő alaki szabályok megtartása mellett értelmezze, és ezzel lényegében új szabályt alkosson. "Úgy gondolom, a hivatkozott elnökségi határozat nem állná ki a Magyar Ügyvédi Kamara, mint felülvizsgálati szerv eljárásának próbáját" - hangsúlyozza a levél írója.

Azt javasolja az elnökségnek, hogy egy soron kívüli elnökségi ülésen ezt a határozatát vonja vissza, még a fellebbezési határidő letelte előtt.

Dr. Mező Andrásnak, a Kollégák a XXI. századi ügyvédségért csoportosulás tagjának levele teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.

Előzmények:

  • Közgyűlés: az IM tiszteletben tartja a kamarai autonómiát, egyúttal az alapszabály módosítását javasolja - BÜK határozat a közgyűlés öszehívásának részleteiről (ide kattintva olvasható)
  • Helyreigazítási kérelemmel fordultak a "XXI-esek" a BÜK-höz egy kamarai hírlevél-közlemény miatt (ide kattintva olvasható)
  • A BÜK elnöksége kitart álláspontja mellett közgyűlés ügyben - További belviták (ide kattintva olvasható)
  • BÜK közgyűlés összehívása: nem szabályos - szabályos (ide kattintva olvasható)