Két nappal a határidő lejárta után az EU és az Egyesült Államok politikai megállapodást ért el a személyek és cégek adatainak továbbításáról és kezeléséről szóló új keretről. A megállapodás tényét február 2-án délután jelentette be a sajtónak Andrus Ansip bizottsági alelnök (képünkön) és az EU részéről a tárgyalásokat felügyelő Vera Jourová igazságügyi biztos (képünkön).

A biztosok testülete február 2-án már jóvá is hagyta a politikai megállapodást, és felhatalmazta Ansipot és Jourovát a jogszabályi javaslatok előkészítésére és a megállapodás végrehajtására. A biztosok szerint az új keretmegállapodás – ami a „biztonságos kikötő” helyett ezentúl a magánélet EU-USA védőpajzsa elnevezést kapta – meg fogja védeni az európaiak alapvető jogait, valahányszor az adataikat az Egyesült Államokba továbbítják és jogbiztonságot teremt az üzleti vállalkozások számára.

Az EU-USA adatvédelmi megállapodás újratárgyalása azután került napirendre, hogy az Európai Bíróság egy osztrák diák, Maximilian Schrems panaszára megsemmisítette a 2000 óta érvényes „biztonságos kikötő” megállapodást, amely kereteket nyújtott az európai polgárok (és cégek) adatainak amerikai cégek által történő felhasználására és kezelésére az Egyesült Államokban. Az Európai Bíróság Edward Snowden, egykori NSA-ügynök leleplezései folyományaként megállapította, hogy az amerikai titkosszolgálatok tömegesen hozzáférhettek az Európában aktív amerikai cégek jóvoltából európaiak adataihoz, megsértve utóbbiak magánélethez való jogait. Ezért egy új adatkezelési megállapodás kitárgyalására utasította az Európai Bizottságot, amire január 31-i határidőt szabott.


A határidő lejárta után két nappal létrejött alku értelmében az amerikai cégeknek szigorúbb kötelezettségeket kell vállalniuk az európaiak személyes adatainak védelmére, ami a vállalások teljesítésének intenzívebb nyomon követésével és a szabályok amerikai hatóságok által történő szigorú betartásával párosul majd.

Az amerikai kormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az állami szerveknek az USA-törvények alapján a továbbított személyes adatokhoz való hozzáférése világos feltételekhez lesz kötve, korlátozások és felügyelet tárgya lesz, elejét véve bármiféle általános hozzáférésnek.

A megállapodás értelmében az amerikai cégeknek, ha személyi adatokat akarnak importálni Európából, szigorú kötelezettségeket kell magukra vállalniuk az adatok átadásának és kezelésének módját illetően. Az USA kereskedelmi minisztériumának feladata lesz annak nyomon követése, hogy a cégek valóban közzétegyék kötelezettségvállalásaikat, amitől kezdve az amerikai törvények azonnal számon kérhetőek lesznek rajtuk. Ezenkívül minden egyes cégnek, amely Európából származó személyes adatokat kezel és továbbít, meg kell felelnie az európai adatvédelmi hatóságok döntéseinek.

Egyértelmű garanciák és átláthatósági előírások határozzák majd meg az amerikai kormányzat hozzáférését ezekhez az információkhoz. Az Egyesült Államok első ízben adott írásban garanciát az EU-nak arra, hogy az igazságügyi és a nemzetbiztonságért felelős állami szervek személyi adatokhoz való hozzáférésének világos korlátai, garanciái lesznek, és ennek nyomon követésére mechanizmusokat hoznak létre. A kivételek ez alól kizárólag a szükséges mértékig és az arányosság elvének figyelembe vételével lesznek elképzelhetők. Az Egyesült Államok a megállapodásban kizárta az USA-ba továbbított európai személyes adatok válogatás nélküli tömeges megfigyelését.

A keret működését a felek évente közösen felülvizsgálják majd, az első ilyen 2017-ben lesz. Az EU részéről a Bizottság, az USA részéről pedig a kereskedelmi minisztérium irányítja majd a felülvizsgálatot, amire az amerikai hírszerzési szakértők és az európai adatvédelmi hatóságok képviselői is meghívást kapnak majd.

A megállapodás hatékony és kiterjedt jogorvoslati lehetőséget is biztosít az európai polgárok számára, akik úgy vélik, hogy az adataikkal visszaélést követtek el. Az amerikai cégeknek szigorú határidőket kell betartaniuk a hozzájuk benyújtott panaszok megválaszolásakor. Az európai adatvédelmi hatóságok az amerikai kereskedelmi tárcához vagy a szövetségi kereskedelmi bizottsághoz (bírósághoz) továbbíthatják az európai polgárok panaszait. Emellett költségmentes alternatív vitarendezésre is lehetőségük lesz a panaszosoknak. Az amerikai titkosszolgálatok adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos panaszok kivizsgálására pedig egy új független ombudsman hivatalt hoznak majd létre, ami formailag a Fehér Házhoz lesz rendelve.

Forrás: BruxInfo