Címfotónkon: ügyvédek tiltakoznak Honduras brüsszeli nagykövetsége előtt a súlyosan veszéjeztetett közép-amerikai kollégáik érdekében, a molino felirata: Keep your hands off the lawyers (El a kezekkel az ügyvédektől)

CCBE KEZDEMÉNYEZÉSEK A KÍNAI ÜGYVÉDEK TÁMOGATÁSÁRA

A CCBE folyamatosan erőfeszítéseket tesz a kínai ügyvédek támogatása érdekében. Januárban a CCBE egy globális petíciót írt alá a Kínai Emberi Jogi Ügyvédek Konszernjével és a taiwani támogatókkal 6 hónappal az emberi jogvédő ügyvédek tavaly júliusi letartóztatását követően. A nyilatkozatban felszólították a kínai kormányt, hogy tartsák tiszteletben a jogszerű eljárást és a jogállamiságot, valamint kérték a 36 jogtalanul őrizetve vett emberi jogvédő ügyvéd és jogvédő szabadon bocsátását. A nyilatkozatot másik 106 szervezet is aláírta világszerte. Michel Benichou CCBE elnök az ACAT szervezettel együtt egy másik levélben is kérte a kínai ügyvédek szabadon bocsátását. A levelet 20 prominens ügyvéd és a jogászi közösség magas szintű képviselői is aláírták. A levél hatalmas médiaérdeklődésre is számot tartott.

A VESZÉLYEZTETETT ÜGYVÉDEK NAPJA

2016. január 22-én a CCBE támogatta az Európai Demokratikus Ügyvédek (EDL), az Ügyvédek Európai Szövetsége a Demokráciáért és az Emberi Jogokért (ELDH) és a Veszélyeztetett Ügyvédek Napja Alapítvány által szervezett eseményt a veszélyeztetett ügyvédek napját. Minden évben a szervezet kiválaszt egy országot, melyben extrém módon bánnak az ügyvédekkel. Idén Hondurast választották, mert 2010 óta több mint 90 ügyvéd halt meg erőszakos körülmények között. E célból a CCBE részt vett a brüsszeli Hondurasi Nagykövetség előtt tartott demonstráción és a delegáció részeként átnyújtották a hondurasi hatóságoknak címzett petíciójukat. További információk a veszélyeztetett ügyvédek napjáról a weboldalukon találhatóak.

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA

2016. január 1-jén hatályba léptek egyes módosítások a kérelmezéssel kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Kötelező az új kérelmezői nyomtatvány kitöltése. Amennyiben az a formai követelményeknek nem tesz eleget, akkor az Eljárási Szabályzat 47. cikkelye alapján a kérelmet elutasítják. Az új kérelmezői formanyomtatvány a további kiegészítő információkkal a Bíróság alábbi weboldalán érhető el: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applican...

EURÓPAI ÜGYVÉDI ALAPÍTVÁNY

Egy év és három hónappal ezelőtt…az Európai Ügyvédi Alapítvány (ELF) megalapításra került Hollandiában, Hágában azzal a céllal, hogy hozzáadott értékű projektek megvalósítását tegye lehetővé, melyek az európai ügyvédség számára szolgáltatásokat teremtenek és az európai igazságügyi politikához kapcsolódnak. Azóta az ELF számos projektet javasolt és megvalósított. Néhány már be is fejeződött, mások még folyamatban vannak, és vannak jövőbeni projektek is. A jelenleg futó projektek közül az ELF felelős két EU finanszírozású projektért a büntetőjog területén, mindkettőben a CCBE partnereként. Elsőként a TRAINAC projekt, mely három minimum eljárási biztosítékú irányelv nemzeti szintű átültetésének átfogó elemzését célozza – az értelmezés és fordítás jogáról szóló 2010/64. irányelv, az információhoz való jogról szóló 2012/13. irányelv, valamint az ügyvédhez fordulás jogáról szóló 2013/48. irányelv tekintetében. Másodszor, az EAW jogok projektje, mely az Európai letartóztatási parancs korrekt és megfelelő átültetéséhez kíván hozzájárulni. Az ELF munkája kiterjed egyéb területekre is, úm. Igazságszolgáltatás (ahol az ELF menedzseli az EU támogatott Find-A-Lawyer (Ügyvédkereső) 3 projektet, ismételten a CCBE partnereként, megerősítve a meglévő FAL adatbázist és a FAL 2-t, a határon átnyúló eljárásokra vonatkozó ügyvédi elektronikus azonosítást szolgáló eszközt). Az ELF a nemzeti kamarákat is támogatja a képzési kezdeményezések kapcsán: pl. ELF és 5 tagkamara együtt pályázott EU támogatású szemináriumok megszervezésére 2016 és 2017-ben, mely a migrációs jogra és a menedékjogra vonatkozna. Az ELF projektek legfrissebbinformációi megtalálhatóak: http://europeanlawyersfoundation.eu/projects/

WORKSHOP AZ ÜGYVÉDEK SPECIALIZÁCIÓJÁRÓL

A Katowicei Jogtanácsosok Területi Kamarája 2016. április 15-én Katowicében egy workshop-ot tart az ügyvédek specializációja témában. Európai szakértők fognak részt venni a workshop-on és megvitatják az ügyvédi specializáció bevezetése melletti érveket és ellenérveket, valamint tapasztalatokat cserélnek. Az igazságszolgáltatás jövője az EU-ban: kihívások és lehetőségek

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS JÖVŐJE AZ EU-BAN

2016. február 16-án a CCBE támogatásával a Passerelle Public Affairs szervezésében kerül sor az új EU Igazságügyi Érdekeltek Fórumára, mely „Az igazságszolgáltatás jövője az EU-ban: kihívások és lehetőségek” címet viseli. Ezen a konferencián az érdekeltek és a politikai döntéshozók találkozhatnak, megismerhetik egymást, megvitatják a kulcskérdéseket és az új kihívásokat, megosztják a legjobb tapasztalatokat, támogatják és informálják a döntéshozókat. Ezen a konferencián magas rangú politikai vezetők, ideértve az Igazságügyért felelős Eva Jourova biztos asszonyt is, fel fognak szólalni, előadásokat fognak tartanak. A CCBE elnök, Michel Benichou is részt fog venni a fórumon.

AZ ÜGYVÉDEK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI

2016. április 22-én a CCBE Képzési Bizottsága „Az ügyvédek továbbképzésének kihívásai és lehetőségei” címmel konferenciát szervez. További információkat ezen eseményekről Madeleine Kelleher ad a CCBE-től, kelleher@ccbe.eu.