Az elmúlt néhány hét egyik legfontosabb áttörése ebből az társadalmilag kissé ezoterikus világból a XX. Vasi Jogásznapon történt. Azt a már régóta lappangó problémát vették górcső alá, hogy miként kell együtt lélegzenie az igazságszolgáltatásnak a nyilvánossággal. Ugyanis e téren nem csak egymásrautaltságról van szó, hanem hazánk egészséges demokratikus működésének egyik alapfeltételéről: az igazságszolgáltatás iránti tiszteletről és közbizalomról, amelynek egyik előfeltétele a bíróságok munkájának megismertetése, döntéseikről történő széleskörű tájékozottság és tájékoztatás, az ebben a fontos munkában résztvevő tömegtájékoztatási médiumok, szerkesztők és újságírók szerepe, kiegyensúlyozott, felelősségteljes munkájuk feltételeinek megteremtése.

Az ott elhangzott igen komoly elemzések mellett – gondolunk itt dr. Handó Tündének, az OBH elnökének és dr. Bánáti Jánosnak, a MÜK elnökének a problémát leplezetlenül néven nevező problémafeltárására – kiemelten is szeretnénk felhívni a figyelmet dr. Kónya Istvánnak, a Kúria elnökhelyettesének gondolataira (mindegyikről részletesen beszámol az Ügyvédek Lapja 2016/1., napokban megjelenő száma), amelyek megítélésünk szerint egyértelműen pozitív áttörést jelentettek a korábbi nézetrendszerhez képest.

Eddig ugyanis – summásan összefoglalva – az volt a jogászok kimondott, ki nem mondott álláspontja, hogy a nyilvánosság és annak közmunkásai, a médiumok, újságírók csak szükséges rossz a rendszerben: felszínes tudósításaik több kárt okoznak, mint hasznot, s legjobb magunkat – amennyire csak lehet – távoltartani tőlük. Ezzel persze alapvetően a nyilvánosság sérült: az alkalmatlannak tartott médiumok – tény: maguk is küszködve saját belső szakmai és morális problémáikkal – sok esetben lettek (szemben az igazságszolgáltatás gyanújával, mely szerint ilyen-olyan alantas okból, szándékosan tennék ezt) alkalmatlan tolmácsai az igazságszolgáltatás bonyolult ügyeinek. Kevés és szórványos információ, lenézett és szükséges rossznak tartott „médium világ”, következésképpen ténylegesen hiányos, és felszínes eredmény a köz tájékoztatásban – összességében ez az egymást folyamatosan rontó kölcsönhatás alakult ki.

Dr. Kónya István szombathelyi előadása ezen változtat, nem csak a helyzet rendkívül mélyreható, őszinte és szókimondó elemzésével, hanem azzal is, hogy egyúttal új és felelős rendszer kidolgozását ajánlja fel a csapda feloldására.

Történt még egy rendkívül fontos másik áttörés is közéletünkben, ami szintén az igazságszolgáltatás ügyét érinti. Ez azonban már egy igen negatív jelenség: eddig példátlan, durva politikai támadások értek konkrét bírósági határozatokat, javasolva azoknak úgymond a közvélemény elégedetlenségére való hivatkozással igazolt felülvizsgálatát... (A részleteket az Ügyvédek Lapja Online internetes oldalon – ugyvedek-lapja.hu – jól nyomon lehet követni.) A tulajdonképpen a bíróság függetlenségét nyíltan semmibe vevő, (hatalmi) politikai oldalról érkező véleményekkel és szándékokkal szemben, eddig szokatlan gyorsasággal és eréllyel léptek a nyilvánosság elé – a médiumok révén és hiteles tolmácsolásával – a bírói és védői hivatásrend kiemelkedő képviselői: dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, dr. Handó Tünde, az OBH elnöke, dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület elnöke, dr. Bánáti János ügyvéd, és azóta is sok más szaktekintély.

Úgy véljük: a két jelenség összefügg. Azok a törekvések, amelyeket dr. Kónya István fogalmazott meg Szombathelyen az igazságszolgáltatás és a nyilvánosság viszonyának teljesen új alapokra helyezésére, egyben azt is jelzik: az eddigi súlyos hiányosságok ma is hozzájárulhatnak a bírói függetlenséget veszélyeztető anomáliák felbukkanásához, az azokkal való – akár hatalmi oldalról megnyilvánuló – visszaélésekkel is.

Ahogy szokták mondani: könnyű a sötétben kotorászni (a nem kellőképpen tájékozott közvéleményt manipulálni) és a zavarosban halászni (a közvélemény hiányos informáltságából fakadó értetlenségére hivatkozva politikai szándékokat „visszaigazolni” és „határozatba hozni”).

Az elmúlt napok eseményei azonban kitapinthatóan jelzik a köz fő sodrának óhaját: Legyen hát világosság. És tisztuljanak meg a vizek.

Az lesz majd az igazi áttörés.

Komlós Attila

(A cikk az Ügyvédek Lapja napokban megjelenő, 2016/01. számának szerkesztőségi jegyzete)