Dr. Varga Judit előterjesztése indoklásában úgy fogalmazott, a polgári perrendtartás hatályba lépése óta eltelt idő tapasztalatai, az Alkotmánybíróság határozatai és a jogalkalmazó szervek visszajelzései indokolttá teszik a szabályozás finomítását, a perjogi szabályok egyszerűsítését és rugalmasabbá tételét

Kiemelte, a változtatások mellett továbbra is biztosíthatók maradnak a koncentrált per feltételei, továbbá fennmaradnak az osztott perszerkezet előnyei és a felek önrendelkezési joga is messzemenően érvényesül.

A képviselők 169 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett fogadták el az igazságügyi miniszter erről szóló javaslatát.