A jogszabály értelmében már a csekély mennyiségű, 10 grammot meg nem haladó új pszichoaktív szer birtoklása is szabálysértésnek minősül a jövőben.

Rendelkezik arról is, hogy a jövőben a járművezetéstől eltiltás idejébe beleszámít a vezetői engedély helyszíni elvételétől, vagy a hatóságnál történő leadása napjától eltelt idő is.

Újdonság, hogy a büntetőjoghoz hasonlóan a fiatalkorúak esetében lehetőség lesz a szabálysértési elzárás végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére. A felfüggesztés tartama egy hónaptól hat hónapig terjedhet.

Új jogintézmény a szabálysértések területén a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendőrség arra kap felhatalmazást, hogy egy ismeretlen ember miatt - az elzárással is sújtható szabálysértés miatt indult eljárásban - a tényállás tisztázása érdekében állami vagy önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tőlük tájékoztatást kérjen.

Mivel az eljáró szervek számos esetben nem tudják a lefoglalásról a helyszínen meghozni a határozatot, bevezetik az ideiglenes elvétel intézményét.

A törvény rögzíti, hogy nincs helye szabálysértési elzárásnak, ha az eljárás alá vont ember tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám.

A jogszabály emellett az eddigi rendeleti szabályozáshoz képest törvényi szintre emeli a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásának elhalasztására, valamint félbeszakítására vonatkozó rendelkezéseket. Új szabálysértési tényállás lett a közérdekű üzem működésének bűncselekményi szintet el nem érő megzavarása. Ilyet az követ el, aki szándékosan vagy gondatlanságból a közérdekű üzem működését úgy zavarja meg, hogy azzal nem okoz jelentős mértékű üzemzavart és szándékos elkövetés esetén 50 ezer forintnál kisebb kár keletkezik.

A bíróságok joggyakorlatának megfelelően rögzítik: az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség, a tankötelezettség megszegése miatt a felelősségre vonás egy nevelési, tanítási évben csak egyszer lehetséges.

Az erdészeti, a természetvédelmi és az adóhatóságnak közvetlen hozzáférése lesz a szabálysértési nyilvántartási adatokhoz.

A szabálysértési jogsegélyről szóló törvény módosításával bármely szabálysértés miatt lehetővé válik a végrehajtási eljárásoknak az átadása külföldi hatóságnak. E módosítás elsősorban a Magyarországon szabálysértést elkövetett külföldiek felelősségre vonását szolgálja.

A nemzetiségek választhatnak saját anyanyelvük és a magyar nyelv használata között az eljárásokban.

Forrás: MTI

Címfoto: insidedvla.blog.gov.uk