Dr. Székely Ákos a közeljövőben tervezett feladatai között említette egy olyan adatbázis létrehozását és használatának bevezetését, amely a büntetéskiszabás országos bírói gyakorlatáról biztosít adatokat – tájékoztatott a Kúria.

A Kúria dísztermében megtartott Teljes Ülésen a Kúria elnöke külön köszöntötte Böszörményiné dr. Kovács Katalint, a Polgári Kollégium vezetéséért is felelős új elnökhelyettest. Ezt követően Dr. Darák Péter megköszönte dr. Kónya István elnökhelyettes és a Kúria nyugállományba vonuló bíráinak munkáját.

A legfőbb bírói fórum vezetője tájékoztatta a Teljes Ülés tagjait, a Kúrián decemberben új bírói talárt vezetnek be.