Szipszer Tamás szakértő válaszában rámutatott: Többször visszatérő probléma katás betéti társaság esetén az osztalékfizetés kérdése mutatorr rá válaszában Szipszer Tamás az adozona.hu oldalon.

Álláspontja szerint katás betéti társaságnál az osztalék polgárjogi értelemben nem értelmezhető. A Polgári törvénykönyv 3:88. § (2) bekezdése ugyanis egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a társaság az adózott eredménye, illetve a szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet kifizetést a tagok részére. Ettől a szabálytól csak akkor térhetne el a társaság, ha az nem okoz a hitelezőknek vagy a kisebbségi tulajdonosoknak érdeksérelmet.

Szipszer Tamás szerint azonban a hitelezők érdekeit mindenképpen sértené, ha egy gazdasági társaság nem az eredményéből fizetné az osztalékot. Egy katás társaság azonban nem rendelkezik sem szabad eredménytartalékkal, sem tárgyévi eredménnyel. A katás cég ugyanis csak a bevételeit tartja nyilván, az eredmény és a vagyon nyilvántartása nem történik meg. Ennek hiányában a Ptk. szerinti osztalékfizetésre esetükben nem kerülhet sor.

Arra van lehetőség, hogy a kisadózó tag személyes közreműködői díjban részesüljön. Ezt nem tiltja semmilyen törvény, s a katatörvény szerint adó- és járulékmentesen kifizethető a kisadózóként bejelentett tag részére.

A katatörvény 9. § (1) bekezdése szerint a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:

a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;

b) társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;

c) a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése;

d) szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése.

A (2) bekezdés ellenben kimondja, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.