Bujar Nishani köztársasági elnök, az albán Legfelsőbb Igazságügyi Tanács elnöke

Dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács soros elnöke

A konferencia résztvevőit köszöntötte Bujar Nishani köztársasági elnök, az albán Legfelsőbb Igazságügyi Tanács elnökének minőségében. Dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács soros elnöke tartott beszédet. Mindketten kiemelték a konferencia témájának: az igazságszolgáltatás függetlenségének és elszámoltathatóságának időszerűségét.

Dr. Simon Levente, az OBT tagja

A konferencia során két szekcióban folyt a munka. Elsőként a Hálózat tagjainak bírói tanácsai kerültek bemutatásra. A magyar igazságszolgáltatási szervezeti modellt dr. Simon Levente OBT tag ismertette. A második szekcióban a bírák fegyelmi felelősségéről esett szó, valamint bemutatásra kerültek az egyes tagállamok Etikai Kódexei is.

Az egymás iránti nyitottság, együttműködési készség példaértékű megnyilvánulása a Hálózat létrejötte és szervezeti erősödése hangsúlyozta a rendezvényen elmondott beszédében dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is, aki az évenként publikált európai igazságügyi eredménytáblára hivatkozva úgy vélekedett: a magyar igazságszolgáltatás folyamatosan javítja pozícióit, a legtöbb mutatóban – így az igazságszolgáltatás függetlensége vonatkozásában is – a tagállamok első harmadában foglal helyet. Kiemelte, hogy az egyes igazságszolgáltatási szervezeti modellek értékelésekor figyelembe kell venni a helyi jogtörténeti és társadalmi környezetet is. A Hálózatban kifejtett szakmai munka, együttműködés célja nem az uniformizálás, hanem egymás „jó gyakorlatának” átvétele.

A Hálozat új elnöke: dr. Gjin Gjoni bíró, az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsának tagja

A Hálózat megválasztotta első elnökét Gjin Gjoni bíró személyében, aki az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsának tagja.

Döntés született Koszovó tagfelvételi kérelméről, az öttagú végrehajtó bizottság tagjairól, és a Titkárság székhelyéről is. "A magyar igazságszolgáltatási szervezet kiemelkedő diplomáciai sikere, hogy a Hálózat székhelye és Titkársága Budapestre kerül" - hangsúlyozza az OBH sajtóközleménye.

Az előzmények

Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács részvételével létrejött Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózatának alapító okiratát a 2014. május 12-13-án Bukarestben megrendezett konferencián írták alá Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Moldova, Montenegró, Olaszország, Románia és Törökország igazságügyi igazgatási szervezeteinek képviselői. Az alapszabály szerinti közgyűléssel, választott elnökkel, állandó titkársággal és öttagú irányító testülettel működő nemzetközi hálózat célja, hogy a jövőben hatékonyabban mozdítsa elő a résztvevők közti együttműködést, ami konferenciák, workshopok, szakmai látogatások, kérdőívek és kutatások szervezésére terjed ki. A tisztviselők megválasztására és a titkárság helyének kijelölésére a következő, 2015-ös közgyűlést határozták meg, azzal, hogy addig a szervezet Irodájának továbbra is Magyarország adjon otthont.

A balkáni térség igazságügyi tanácsainak együttműködése 2006-ban kezdődött. A résztvevők évi rendszerességgel megrendezett konferenciák keretében tárgyalták meg az igazságszolgáltatás szakmai, bírósági integritási és igazgatási aktualitásait nagy hangsúlyt fektetve a tapasztalatcserére. Az OBH értékelése szerint a magyar részvétel mindvégig igen aktív volt.

2013-ban vetődött fel annak igénye, hogy a találkozókat egy institucionalizált keretek között dolgozó együttműködés váltsa fel. A részletek kialakítására a felek egy munkacsoportot hoztak létre. Az öt ország képviselőiből álló testület 2014. március 19-20-án Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott ülésén dolgozta ki a Hálózat alapszabályának szövegtervezetét azzal a céllal, hogy azt a 2014. évi konferencia elfogadhassa. Az OBH által az OBT közreműködésével szervezett program sikeresnek bizonyult, hiszen a fordulatos tárgyalások eredményeképpen a munkacsoport egy koherens és mindenki által elfogadhatónak ítélt szövegtervezetet készített elő az együttműködés formalizálására.

Ezek után fejeződött be az intézmény végleges létrejötte az idei, tiranai üléssel.

A Hálózat tagországai által elfogadott angol nyelvű alapító okirat itt olvasható:

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/b...