"Alulírott [alkusz vagy felelősségbiztosító neve] igazolom és szavatolom, hogy a biztosítás a jelen igazolás kiadásának pillanatában és a biztosítási jogviszony fennállásának ideje alatt - ide értve a jogviszony megszűnése után irányadó rendelkezéseket is - megfelel a 7/2011. (X. 24.) számú MÜK szabályzat, valamint a MÜK 1/2000. (V. 22.) számú iránymutatásában foglaltaknak. A biztosítási jogviszony fennállása alatt kártérítési felelősség mellett jelezni fogjuk, ha a felelősségbiztosítás feltételei változnak és eltérnek az iránymutatásban foglaltaktól.

Ezen nyilatkozat alapján - elévülésre hivatkozás nélkül - vállalunk megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének ügyvédi felelősségbiztosítási feltételei szerint a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete megtérített volna és a kár megtérítésére a jelen biztosítás egyéb feltételei vagy bármely feltételének esetleges utóbb bekövetkező változása miatt nem kerül sor.

[Alkusz esetén:] Kijelentjük, hogy mint biztosítási alkusznak megfelelő biztosításuk van az ilyen eseményekkel kapcsolatos kártérítési helytállásra. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben alkuszi megbízási szerződésünk megszűnik, azt - ugyancsak kártérítési felelősség terhe mellett a kamarához bejelentjük és az esetleges elévülésre hivatkozásról kifejezetten lemondunk."