Ügyintézési anomáliák az igazságszolgáltatási gépezetben

Az Üttv. által hozott újabb adminisztratív terhek, alaki kötelezettségek - sok tekintetben váratlan nehézségek elé állítják nem csak a Magyar Ügyvédi Kamarát, hanem a területi kamarákat is, így a nyíregyházit is - hangsúlyozta dr. Halmos Tamás a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara március 3-án megtartott közgyűlésén, amelyen jelen volt és felszólalt dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamar elnöke. Meghívott vendégként részt vett a közgyűlésen dr. Cserba Lajos, a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöke is, a most formálódó észak-kelet magyarországi területi kamarai régió - Heves-Nógrád-BAZ megye - képviseletében

Utalva dr. Bánáti Jánosnak, a MÜK elnökének az Ügyvédek Lapja 2018/1 számában megjelent írására ( Fordítsunk a dolgon!)., dr.Halmos Tamás nyomatékosan jelezte: ezek a problémák azonnal jelentkeztek a tagság körében is, és sokakban negatív visszhangot váltottak ki. Utalt arra, hogy a helyi tapasztalatok szerint is vannak olyan anomáliák, amelyek különböző hatóságok téves jogszabályértelmezéséből fakadnak. Mindezek okkal borzolják az ügyvédi kedélyeket. A kamarai tagság mindezek után okkal-joggal várja el a hatékony kamari érdekvédelmi támogatást.


Átalakult kamarai kötelezettségek

Az elnök kitért arra is, hogy az Üttv. életbeléptével bizonyos értelemben beszűkültek a területi kamarai jogosítványok és tevődtek át nagy mennyiségben a MÜK-re. Kiemelte egyebek mellett: sokakban értetlenséget váltott ki a kamarai szolgáltatási díj kötelezettségének bevezetése. Ezen enyhített a MÜK legfrissebb dönése bizonyos, korábban bejelentett szolgáltatások ingyenessé tételével.

Az Üttv. sok új követelménye közül egyebek mellett beszélt a kamarai fegyelmi regiókat kialakításáról is. Ez a nyíregyházi kamara esetében azt jelenti, hogy a közös szándék szerint a Heves-Nógrád-BAZ megyei területi kamarákkal együtt alkotnak majd egy fegyelmi régiót. A fegyelmi régió központja Miskolcon lesz, a fegyelmi ügyek elbírálása azonban majd mindig az érintett területi kamara központjában történik.

Az Üttv. követelményeinek és időütemezésének értelmében az ebben az évben esedékes kamarai tisztújítási közgyűlés is eltolódik októberre-novemberre - hívta fel a figyelmet az elnök.

Az e-ügyintézés terhei

Hangsúlyosan beszélt dr. Halmos Tamás arról az országosan tapasztalt gondról, hogy hallatlan informatikai terhek nehezdenek a területi kamarákra. Erre legtöbb helyen nincsenek felkészülve. A MÜK koordinálja az egyes feladatokat. Külön rendszer kialakítása folyik a jogtanácsosok kamarai tagságának ügyintézése következtében.

Az ügyvédektől is rengeteg új feladatot kívánnak az új jogszabályok: ügyfélkapu, cégkapu, perkapu. A bíróságon döcögősen működnek az informatikai rendszerek, sok az ellentmondás és a hibákból keletkezett zavar.

Egyenlőtlen teherviselés

Utalt arra is, hogy az ügyvédi kar minden anyagi támogatás nélkül, saját forrásaiból kell hogy az informatikai robbanásnak technikailag eleget tegyen, vállalva annak minden következményét, azt is, amelyeket egyéb igazságszolgáltatási szervek - erős állami források igénybevételével - sem tudnak sok tekintetben egelőre megoldani. Mig az ügyvédi kamarák - így a nyíregyházi is - minden tekintetben igyekszenek követni ezeket a jogszabályokat, például a bíróságokon is igen sok a fennakadás, ami súlyos működési zavarokat kelt az igazságszolgáltatási rendszerben.

Elmondta azt is, hogy a brutális mennyiségű új jogszabály alig követhető feladatok elé állítja az ügyvédséget. Szinte alig lehet ekkora tömegű új törvényt egyik napról a másikra az alkalmazás szintjén kezelni s az álllandóan korrodeálódó, javítgatott jogszabályok után rohanva tiztességesen képviselni az ügyfeleket.

Nem elég a jogszabályokkal, de a sajátos bírósági, földhivatali értelmezésekkel is meg kell küzdeni.


Mit ad a kamara a jogtanácsosnak és a jogtanácsos a kamarának?

Beszélt az elnök arról is, hogy a jogtanácsosok kamarai felvétele - mindamellett, hogy örömmel fogadták a lehetőséget kamarai integrálódásuknak - adminisztratív vonatkozásban igen megterhelte a Nyírgegyházi kamara elnökségét. Most tisztázódnak azok a mindkét oldalon felvetődő kérdések, amelyek az integráció gyakorlati megvalósulása során felvetődnek.

Elemzésében az elnök kitért arra is, hogy mindeddig az ügyvédi tevékenység leglényege, aminek a kamara megfelelő érdekvédelmi-szervezeti keretet adott: a szabad és független ügyvédségként volt leírható. A jogtanácsosok kamari megjelenésével ez a definició árnyaltabb lesz, hiszen a kamarának immár vannak olyan tagjai is - a jogtanácsosok -, akik úgy végeznek ügyvédi tevékenységet is, hogy ez a szabadság már nem sajátjuk, mivel a jogtanácsosra nézve és kötelező érvényű saját érdek- és szempontrendszerrel rendelkező munkáltatójuk van. Hangsúlyozta, hogy e kettősség - és ezáltal feltehetően még sok jövőbeli, eddig nem ismert szempont megjelenésével - a tagságban a kölcsönös tisztelet és kollégiális magatartás váratik el a "szabad ügyvéd" és a kötött, munkáltatói-munkavállalói viszonyban ügyvédi tevékenységet is folytató új, jogtanácsos kamarai tagok között.