(Címfotó: Fóris Gábor/Jogi Fórum)

Dr. Ádám Antal egyetemi tanulmányait a pécsi jogi karon végezte 1953-ban, ahol ezt követően tanársegéd lett. Ezt követően Budapesten vett részt képzésben, 1958-ban pedig megvédte kandidátusi értekezését. 1958 őszétől a pécsi jogi karon oktatott államjogot, később ugyanitt magyar és az összehasonlító alkotmányjogot, közjogtant, valamint állami egyházjogot.

1967-től egyetemi tanár, 1975-től 1978-ig a pécsi jogtudományi kar dékánja, 1999-től akadémiai doktor, 2000-től professor emeritus. Több mint 70 kötet és kiadvány szerkesztője, 450 szakmai publikáció és 150 újságcikk szerzője.

1989 novemberében tagja lett az akkor alakult Alkotmánybíróságnak, tisztségét 1998 novemberéig töltötte be.

Miként közleményükben írják, az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai dr. Ádám Antal személyében a nagy tudású egyetemi tanárt, a közjog és alkotmányjog tudósát és a magyar Alkotmánybíróság alapító tagját gyászolják .