Erdei Árpád 1962-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1970-ig az Országos Kriminalisztikai Intézet munkatársa, azt követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszékének oktatója, tíz éven át tanszékvezetője volt. 1985-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 1994-ben habilitált. Fő kutatási területe a bizonyítás elmélet és az összehasonlító büntető eljárási jog voltak.

Az Országgyűlés 1998 márciusában választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává, tisztségét 2007 márciusáig töltötte be. 2003 augusztusa és 2007 márciusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke volt. Számos nagy jelentőségű ügynek volt az előadó alkotmánybírója, ezek közé tartoznak többek között a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag alkotmányossági vizsgálatával foglalkozó, továbbá a lőfegyver viselésével és a kábítószer használatával kapcsolatos határozatok.

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai Erdei Árpád személyében gyászolják a tudóst, a büntető eljárásjog nagytudású professzorát, valamint az Alkotmánybíróság volt tagját és helyettes elnökét.

Erdei Árpádot az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti.