A felszámolási eljárás szabályai szerint a vitatásnak legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig, írásban van helye. A Kúria szerint fontos, hogy a vitatás ténye, tartalma, időpontja utólag is ellenőrizhető legyen.

A Gfv.VII.30.417/2014/3. számon közzétett eseti döntés szerint az egyszerű e-mail formában megküldött vitatás akkor fogadható el, ha az kétséget kizáróan megérkezik a hitelezőhöz, továbbá a felek között az emailben történő kapcsolattartás már korábban is kölcsönösen elfogadott volt.

Ha a vitatást tartalmazó e-mailre a hitelező válaszol, annak átvételét ezzel megerősíti, ezért a kommunikáció a felek között zárt láncolatotalkot, így az adós eredménnyel vitatta a követelést.

Ez a döntés még csak egy lehetséges új gyakorlat első jelének tekinthető, ezért azt tanácsoljuk: a követelés vitatását egyelőrepostai úton, ajánlott küldeményként is küldje meg időben a hitelező részére.