Közleményében a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda felhívta a figyelmet arra, hogy például a bíróság az uniós irányelvnek megfelelő új szabályok szerint szélesebb körben kötelezheti a károkozó cégeket a birtokukban lévő bizonyítékok kiadására, a károsultnak ugyanis nem kell pontosan megnevezniük a szükséges iratokat, elegendő lesz azok típusát, kategóriáját megjelölniük. Az úgynevezett bizonyítékfeltárás lehetőségével a károsultak nagyobb eséllyel támaszthatják majd alá a kartellek okozta kárigényüket.

A károsultakat több egyéb változás is segíti az igényérvényesítésben. A különösen súlyos, versenykorlátozó célú, versenytársak közötti kartell esetén például vélelmezni kell, hogy károkozás történt. Ezt tovább segíti egy már létező szabály, ami szerint a kartell által okozott áremelkedés mértékét 10 százaléknak kell tekinteni. Különösen a fogyasztók számára kedvező, hogy bizonyos körülmények fennállásakor vélelmezni kell, hogy a kartell hatása eljutott a fogyasztókhoz, vagyis hogy a kartellezők közvetlen vevői az áremelkedést feléjük továbbhárították.

Az ügyvédi iroda közleménye kiemeli azt is, hogy a módosítás nyomán nagyobb szerephez jutnak a versenyhatóságok az ilyen jellegű kártérítési perekben. Egy már létező szabály alapján a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Bizottság jogsértést megállapító határozata a kártérítési perről ítélkező bíróságra nézve kötelező érvényű. Ehhez jön új szabályként, hogy más uniós versenyhatóságok jogsértést megállapító határozatai is bizonyító erővel bírnak majd az ügyek tárgyalásakor, továbbá, a bíróság kérhet segítséget a Gazdasági Versenyhivataltól a kár megállapításával kapcsolatban.

A módosítás segíti a peren kívüli egyezségek megszületését is, így az alternatív vitarendezés keretében kártérítést fizető vállalkozások januártól mentesülnek a többi kartellezőt terhelő egyetemleges felelősség alól.