Az új tisztikar

Évi rendes közgyűlésén (október 21-én) az Ügyvédjelölti Tagozat megválasztotta új elnökét, dr. Virágh Elődöt. Az elnökség tagja lett dr. Balázs Gergely, dr. Bernáth Lajos, dr. Csenterics András, dr. Cserba Tamás, dr. Kelemen Fanni, dr. Kiss Lilla, dr. Kővári Petra, dr. Kuli Petra, dr. Simon Bálint, dr. Szécsi Tamás, dr. Vadász Nikolett, dr. Vida Miklós.

Az eddigi munka

Az elmúlt két évben az Ügyvédjelölti Tagozat határozott koncepció alapján folytatta munkáját. Az elnökség által tavaly elfogadott éves munkaterv három fő tartópillér, a szakmaiság, az érdekképviselet és a közösségépítés köré csoportosult – emlékeztetett dr. Klenanc Miklós leköszönő elnök, majd ismertette az elnökség elmúlt éves beszámolóját. Kiemelte egyebek között az ügyvédjelölti perbeszédverseny szervezését, az ügyvédségtörténeti, ügyvédetikai kutatócsoportot megalakítását, a Nők és a pálya című rendezvényt, a külkapcsolatok erősítésére tett erőfeszítéseket, közreműködésüket a Dr. Szász Pál ösztöndíj lebonyolításában, érdekképviseleti tevékenységüket. Kiemelte, hogy a Tagozat rendkívül eredményes kérdőíves felmérést készített és összegzett az ügyvédjelöltek szociális és anyagi helyzetével kapcsolatban, továbbá előkészítette a jelöltoktatásra vonatkozó kérdőíveket, de kihelyezett fogadóórát is tartott a Bálnában az AIJA-val való együttműködés keretében. Az Ügyvédjelölti Tagozat nagy hangsúlyt helyezett a közösségépítésre is. A leköszönő elnök úgy vélekedett: a szakmaiság, érdekképviselet és közösségépítés köré épülő koncepció megerősítését nagyban segítette az, hogy minden évben "vegyes" elnökség jött létre – voltak olyan elnökségi tagok, akik egy vagy két éve már részt vettek a munkában, és voltak újonnan megválasztott tisztségviselők is -, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy dinamikus, ugyanakkor megfontolt munkát tudjanak végezni.

Mint mondta: az pedig, hogy az elnökséget összetartó, lelkes csapatként képviselhette, olyanként, amely bármilyen szakmai vita esetén minden elnökségi tag által támogatható és ténylegesen is támogatott döntéseket hozott, egyaránt biztosította a hitelességüket a Tagozat tagjai és a külső nyilvánosság felé.

Az új irány

Dr. Virágh Előd, a Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje (képünkön) szerkesztőségünknek beszámolt arról, hogy, az Ügyvédjelölti Tagozat elnökségének szerteágazó elképzeléseik vannak a jövőre vonatkozóan. A következő éves programterv véglegesítése még folyamatban van, ám az új elnök elmondta: terveik vannak szinte minden olyan az ügyvédjelöltek életét érintő területen, ahol véleményük szerint fejlődni kell vagy ahol a korábbi elnökségek munkáját folytatni érdemes. Akár csak a jogi pálya szűkebb területeit figyelembe véve hazánkban és Európában komoly szervezettséggel működnek a fiatal szakembereket tömörítő szervezetek, ezek a példák pedig irányt mutatnak. A rendelkezésükre álló egy év során ezeket a mintákat szem előtt tartva szeretnék szervezetüket építeni, ötleteiket formába öntve, közös célokat megvalósítani.

Kiemelte: szeretnék kivenni a részünket abból a munkából, amely az ügyvédjelöltek tömörülését a tényleges érdekképviseletté válás irányába mozdítja, továbbá közelebb hozni a Tagozathoz a fővárosban dolgozó ügyvédjelölteket, bevonni őket a közös munkába, vagy akár csak a közös gondolkodásba, tervezésbe, és kialakítani egy olyan aktív tagságot, amely biztosítja azt az erőforrást, amellyel a kitűzött célok elérhetővé válnak. Szeretnének létrehozni egy olyan kommunikációs erőteret, ahol a fontos információk könnyen eljutnak a jelölt kollégákhoz.

Az Ügyvédjelölti Tagozat arra kéri az érdeklődő jelölteket, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot Facebook oldalukon (facebook.com/ugyvedjelolti.tagozat/) vagy az ujt@bpbar.hu email címen.

A BÜK Ügyvédjelölti Tagozatának tisztújító közgyűléséről részletes beszámoló jelenik meg a Pesti Ügyvéd 2015/11., novemberi számában.

+ fénykép Virágh Elődről (képaláírás: dr. Virágh Előd, a Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje, az ÜJT elnöke)