A hírrel kapcsolatos korábbi közleményünk:


A magyar bírói köztestület, az Országos Bírói Tanács elnöke szerint a magyar médiában alaptalanul jelentek meg olyan hírek, amelyek szerint feljelentették volna a kormányt vagy beavatkozást kértek volna a nemzetközi szervezetektől. Valójában annyi történt, hogy a magyar bírák januárban megválasztott új testülete meghívta Kees Sterket, az Európai Igazságügyi Tanácsok hálózatának (ENCJ) újonnan megválasztott elnökét, hogy vegyen részt a tanács júliusi ülésén. Az ENJC szintén hivatalos közleményban cáfolta, hogy az európai szervezet vezetője beavatkozás céljából érkezne Magyarországra, és azt is, hogy ilyen kérés hangzott volna el az OBT részéről – tájékoztatott a válasz.hu.

A közelmény feszült időpontban született, mivel az új összetételű bírói tanács törvénytelennek minősítette dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói kinevezési gyakorlatát.

Dr. Handó Tünde pedig a sorozatos lemondások miatt törvénysértőnek nyilvánította a bírói tanács működését. Utóbb dr. Hilbert Editet leszámítva – aki a Budapest Környéki Törvényszék elnöke – valamennyi törvényszék és ítélőtábla vezetője aláírt egy olyan nyilatkozatot, amelyben arra szólították fel a bírói tanácsot, hogy „ne veszélyeztessék a magyar bírósági szervezet jövőjét!”

A bírói tanács - mknt köztudott - egy olyan testület, amelynek tagjait a bírák maguk választják, 15 tagja pedig a Kúria elnöke. Az ülések tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, az Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnöke.