A számvevőszék az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette, a kétfajta köztestület egyszerre lát el érdekképviseleti feladatokat és ellenőrzési tevékenységet, ezért integritási kockázatot hordoz, hogy mennyire képes egy ilyen köztestület azon tagok objektív ellenőrzésére, akiktől tagdíjra is igényt tart.

Emlékeztettek arra, az Országgyűlés határozatában erősítette meg az ÁSZ szerepét a köztestületek átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosításában.

Az ÁSZ 2015 és 2020 közötti időszakot felölelő elemzése azt a következtetést vonta le, hogy mivel a közjegyzői kamarákat és az MBVK-t az Országgyűlés törvényi rendelkezésekkel hozta létre, ezáltal a köztestületek működésének önkormányzatiságát, ellenőrzésének jogszabályi környezetét és pénzügyi, gazdálkodási autonómiáját is megteremtette, biztosítva ezzel a szabályszerű működés és díjmegállapítás kikényszeríthetőségét.

Az ÁSZ ugyanakkor kockázatként azonosította, hogy a közjegyzői kamarák és az MBVK érdekképviseleti és felügyeleti, ellenőrzési jogköre egyidejű fennállása miatt a feladataik ellátása során eltérő, egymással ellentétes érdekek merülhetnek fel, amelyek a közfeladat ellátásának minőségére és az integritásszemlélet érvényesülésére is kockázatot jelenthetnek.

"Értelemszerűen kockázatot hordoz, hogy mennyire képes a köztestület annak a tagjának objektív ellenőrzésére, akitől tagdíjra (kamarai hozzájárulásra) tart igényt" - fogalmazott a számvevőszék.

Kiemelték, jogos elvárás mindenekelőtt a tagság, másrészt a társadalom és nem utolsósorban a köztestületeket létrehozó Országgyűlés részéről is, hogy a közfeladatok ellátásához biztosított, törvény által előírt pénzügyi forrásokat és a kötelező tagság által fizetett hozzájárulást, továbbá a tagdíjat a köztestületek átlátható és elszámoltatható módon kezeljék, valamint azzal a forrást biztosító szerv, azaz az Országgyűlésnek el is számoljanak.

Mind a két köztestületi terület törvényességi felügyelete elsősorban szakmai jellegű, ezért egy ilyen felügyelet fő sodrába jellemzően nem kerülnek a gazdálkodással kapcsolatos kérdések - olvasható a közleményben.

Hangsúlyozták, ezért a szervezeten kívüli független ellenőrzés, a köztestületeket alapító Országgyűlésnek történő elszámolás vonatkozásában joggal érzékelhető egy rés.

A rés betöltésére az alaptörvény adja meg a választ: az Országgyűlés ellenőrzési jogkört közvetlenül csak korlátozottan tud gyakorolni, az alaptörvény ezért önálló intézményként statuálja az e feladat ellátására hivatott Állami Számvevőszéket - hívták fel a figyelmet az ÁSZ elemzői.

A számvevőszék megjegyezte, a közjegyzői és a végrehajtói tevékenység kiemelt társadalmi érintettséggel bír, ezért a közfeladat-ellátás javításának és a közbizalom erősítésének folyamatosan fennálló kritériumnak kell lennie, s e kritériumhoz az ÁSZ elsősorban tanácsadó jellegű monitoringellenőrzéseivel tud és kíván hozzájárulni.

(Címfotó: thoughtco.com)