Fogyasztó az, aki olyan célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén. Tehát nem azt kell vizsgálni milyen minőségében jár el vagy mire használta a például a hitellel vásárolt haszongépjárművet. Azt kell vizsgálni, hogy saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében cselekszik, függetlenül attól, hogy az köz- vagy magánjellegű. Ezek szerint ha egy vízszerelő hitelszerződést köt, hiába egyéni vállalkozó, fogyasztónak fog minősülni, míg ha ugyan ezen vízszerelő vízvezetéket vásárol, akkor nem minősül fogyasztónak.

A Bíróság ítélete szerint a fogyasztó a szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van, mind tárgyalási lehetőségei, mind pedig tájékozottsági szintje tekintetében, amely helyzet a szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételek elfogadásához vezet, anélkül hogy a fogyasztó befolyásolni tudná ezek tartalmát.

A C-110/14. sz. ügyben az ügyvéd, aki egy saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körében eljáró természetes vagy jogi személlyel olyan szerződést köt, amely - hacsak nem ügyvédi irodájának tevékenységére vonatkozik - nem kötődik az ügyvédi hivatás gyakorlásához. A Bíróság ítélete szerint, még ha úgy is kellene tekinteni, hogy egy ügyvéd magas szintű szakmai jártassággal rendelkezik, ez alapján nem vélelmezhető, hogy a szolgáltatóval fennálló viszonyban nem ő a gyengébb fél. (Akkor sem, ha egyébként gazdasági joggal foglalkozik.)

A Bíróság azt is megállapította, hogy az a körülmény, hogy az ugyanezen szerződésből eredő követelés fedezetéül olyan jelzálog-biztosíték szolgál, amelyről e személy ügyvédi irodájának képviselőjeként állapodott meg, és amelyet az említett személy szakmai tevékenységének gyakorlására szolgáló tárgyi eszközökön, például az ezen ügyvédi iroda tulajdonában lévő ingatlanon alapítottak, e tekintetben nem bír relevanciával.

Az eset és a döntés ide kattintva olvasható.