A díj a Budapesti Ügyvédi Kamara azon tagjának vagy volt tagjának adományozható, aki

  • hivatástudattal végzett ügyvédi munkája mellett
  • a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelmével, illetve irodalmi vagy más művészeti, sportolói tevékenységével elismerést szerezett és
  • ezzel az ügyvédi kar tekintélyét, jó hírét növelte.

A díjban évente legfeljebb 3 személy részesülhet.

A díjazottakat az Elnökség plakettben, oklevélben és kitűzhető jelvényben részesíti, anyagi juttatással nem jár.

Érdemtelenné válik a díj viselésére az, akit a kamara kizár a tagjai sorából, aki ezzel elveszti a kitüntetés viselésének jogát.

A díjat a Kamara adományozza, a döntést formálisan az Elnökségnek kell meghoznia. Ugyanakkor a javaslattételt a későbbiekben célszerű a korábbi díjazottaknak, illetve – néhány, a díj sajátosságait figyelembe véve – más kompetens személyeknek adni, akik grémiumát a Kamara vezető tisztségviselői (elnök, elnökhelyettesek, főtitkár, titkárok) egészítenék ki egy bizottsággá. A díjazottakról az első 3 éveben a BÜK elnöksége dönt, ezt követően hozza létre a fenti elvek szerint a bizottságot. A díjazottak kiválasztása során Dr. Bálint Ákos Györgynek a bizottságba meghívott (az első 3 évben a döntéshozatalba bevont) közeli hozzátartozói közül a család erre kijelölt képviselőjét vétójog illesse meg.

Indokolás

A Budapesti Ügyvédi Kamarának többféle eszköz áll rendelkezésére, hogy az általa képviselt értékeket az egyes tagok részére közvetítse. Az értékközvetítésben rendkívül fontos szerepe van annak is, hogy a Kamara fel tud-e mutatni olyan ügyvédeket, akik személyükben és tevékenységükben ezeket az értékeket megjelenítik. Azt pedig a Kamara éppen a kitüntetéseivel tudja jelezni, hogy egy-egy tagjának életútját, szakmai tevékenységét, vagy valamely kiemelkedő teljesítményét a többi tag számára is követendő példának tartja.

Az ügyvédi pályának, az ügyvédi életútnak és az ügyvédi tevékenységnek több olyan eleme lehet, amely kiemelésre méltó, és amelyet példaként lehet állítani. Olyan elismerési rendszerre van szükség, amely ezt a sokrétűséget, sokszínűséget ki tudja fejezni, mindazt, amit az ügyvédi életpálya kínál azoknak, akik valamiben kiemelkedőt alkottak, és akiknek ezeket az erőfeszítéseit az ügyvédség elismeri.

Jelenleg a Kamarának egy díja van, azonban közép-, illetve hosszabb távon célszerű egy differenciáltabb kitüntetési rendszer megalkotása. A keretek kijelölésére alkalmasnak látszik egy új díj megalapításával elindulni ezen az úton.

Az Eötvös díj életműdíj minősége még inkább megerősíthető lenne azáltal, hogy Eötvös nagydíjnak neveznénk el, adományozásához hosszabb, mind szakmai tevékenységében, mind ügyvédi közéletben kiemelkedőt nyújtó életút lenne szükséges és arra tekintettel, hogy ez a Kamara legmagasabb díja, ezért az évenként kiosztható díjak számát is csökkenteni kellene. További díjak alapítása jó alkalmat teremtene egyrészt arra, hogy a Kamara ne csak teljes életművet, hanem akár egy adott jogágban, akár a kamarai vagy azon túli közéletben, akár valamely más területen elért kiemelkedő tevékenységet részesítse elismerésben, másrészt arra is, hogy a Kamara a névadásnál megemlékezzen az elmúlt 130 év olyan tagjairól, akiknek tevékenysége érdemes arra, hogy nevük a Kamara kitűntetései által is fennmaradjon. Ennek szellemében kerül sor a Bálint Ákos György-díj megalapítására.

* * * * * * * * * * * * * * *

Dr. Bálint Ákos György ügyvéd, költő, újságíró életútja, ami őt érdemessé teszi arra, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara kitüntetés elnevezésével őrizze meg emlékét:

Budapesten, 1923-ban született.

1944. március 22-én joghallgatóként ügyvéd édesapjával együtt a Gestapo fogságába került, mint túsz, majd 6 hónapig a kistarcsai tábor foglya volt.

Ennek a két fogságnak a történetét írta meg 2013-ben „Sziget a mérgezett tengerben” című könyvében.

1950-től ügyvéd, 1978-tól haláláig a BÜK Elnökségének tagja, 1997-től 2006-ig a MÜK titkára, 1982-től az Ügyvédi Értesítő, majd az Ügyvédek Lapja felelős szerkesztője. 2017-ben távozott közülünk.

Költői munkássága során verseskötetei

1941-ben Két szilveszter között

1943-ban Költők kórusa,

2012-ben Édes álmom az igazság

2016-ban A Duna bal partján címen jelentek meg.

Magánvélemény egy felesleges, de elkerülhetetlen háborúról címen 2016-ban jelent meg könyve.

Több évtizedes ügyvédi munkájáért számos elismerésben részesült: Eötvös-díj (1993), Deák Ferenc-díj (2005.), Magyar Ügyvédi Kamara kiváló ügyvédi munkáért ezüstérem (1981), valamint az Ügyvédségért – Pro Collegio Advocatorum – kitüntető cím (2012). Törvényelőkészítő tevékenységéért pedig az Igazságügyi Miniszter kiváló munkáért kitüntetésben részesítette (1983).

Foto: PanPress