Az OBH mindig is odafigyelt arra - olvasjható a közleményben -, hogy az általa szervezett képzéseken szigorúan csak szakmai megnyilvánulások kapjanak helyet. Például a Magyar Helsinki Bizottság közreműködésével 2016-ban egy alkalommal került sor bírák képzésére, amelyet egy fellebbviteli főügyész-helyettes és egy kúriai bíró moderált, így a kiegyensúlyozottság itt is biztosított volt. A gyűlölet-bűncselekményekről szóló kétszer egy napos képzésen összesen 19 bíró és 20 ügyész vett részt.

Az elmúlt évek általános tapasztalata azt mutatta meg - írja közleményénben a hivatal -, hogy egyes személyek vagy szervezetek tevékenysége – akár az oktatáson keresztül – az általuk preferált világnézet és jogértelmezés bírákra erőltetését is célozhatja. Az, amit jó szándékú tudásmegosztásnak hiszünk, valójában befolyásolási kísérlet is lehet. A bírósági szervezet a tanulságokat levonta, s fokozottan ügyel arra, hogy képzési eseményein ne adjon teret integritási szempontból kockázatot jelentő megnyilvánulásoknak.

Természetesen a jogtudomány képviselőivel, más jogászi hivatásrendekkel, vagy a társadalmi szempontból hasznos tevékenységet végző civil szervezetekkel (pl. ÉFOÉSZ) továbbra is együttműködünk az oktatás terén - írja az OBH -. Folyamatosak egyebek között az Alkotmányvédelmi Hivatal biztonság-tudatosságot erősítő képzései is, amelyeknek egyik fő témája éppen az, hogy miként ismerhető fel, ha egyesek saját céljaik érdekében, álcázottan próbálják befolyásolni az ítélkezést.

Amik a bírósági szervezetre jelenleg valós veszélyt jelentenek - véli az OBH -, azok az immár a külföldi médiában is megjelenő nyomásgyakorlási kísérletek. Ennek keretében külföldi újságírók, bírák, bírósági vezetők magánelérhetőségeit kinyomozva, őket azokon „zaklatva” próbáltak meg nyilatkozatokhoz jutni. E szervezett sajtótámadásokkal igyekeznek egyes – a bíróság sikeres és jogállami működésében ellenérdekelt – csoportok kétségeket ébreszteni a magyar bírák függetlenségével és európai szinten is kiemelkedő teljesítményével kapcsolatban.

Ez utóbbiról lásd az MTI összefoglalóját, ide kattintva.