Dr. Gerő Tamás


Korábbi elnökségi tagok közül dr. Méhes Dávid Dániel, dr. Lőrik József Balázs, dr. Till Veronika és dr. Sándor Péter további 5 évre elnökségi tagi tisztséget fognak ellátni.

Az elnökségben új tagként köszöntötték dr. Bárándy Pétert, dr. Kadlót Erzsébetet, dr. Sziklai Jánost, dr. Sziklai Tamást és dr. Hanák Andrást.

A felsorolt nevekkel az elnökség a korábbi 9 főről 10 főre bővült.

Az elnökség a jövőben is törekedni fog arra - amennyiben a COVID-19 járvány és az ahhoz kapcsolódó korlátozások megengedik - hogy interaktív, az ügyvédi és jogászi világot foglalkoztató releváns tartalmakat gyártson, illetőleg ezekkel kapcsolatos konferenciákat tudjon szervezni – jelezte közleményében az ÜDE.

Az ÜDE célkitűzései

A jogállam fogalmára, a „jogállamiság” egyes kérdéseire vonatkozó ismeretterjesztés annak érdekében, hogy a „jogállamiság” lényegi tartalmát, fontosságát a társadalom részletesebben megismerhesse, annak egyes részeit és összefüggéseit a társadalom széles rétegei megérthessék - olvasható az Egyesület honlapján.

A jogállam szabályainak a mindenkori Kormányzat, illetőleg az állami szervek részéről történő betartásának és betartatásának folyamatos figyelemmel kísérése.

A jogállamiság tartamát adó normatív szabályoknak a mindenkor Kormányzat, vagy az állam szervei által történő megsértése esetén a jogsértés tényének felderítése, a jogsértés mibenlétének kifejtése, és ennek értelmezése, ide értve a jogállamban elvárható – a jogállami normából levezethető –, de írott szabályok által közvetlenül nem megkövetelt gyakorlattól történő eltéréseket is.

A jogállamisággal összhangban nem álló kormányzati, önkormányzati, illetőleg államigazgatási gyakorlat megváltoztatatására vonatkozó javaslatok kidolgozása és ezen javaslatoknak az illetékes kormányzati, államigazgatási szervek részére történő előterjesztése.

Az Egyesület a fenti céljainak megvalósítása érdekében tagjai, vagy megbízottai részvételével az egyes kérdésekben történő állásfoglalások és javaslatok kidolgozására bizottságokat hozhat létre, és az egyes részfeladatokat ezen munkabizottságok útján is megvalósíthatja.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében mind a szaksajtóban, mind pedig a közvélemény széles köréhez eljutó médiában publikálja tanulmányait, észrevételeit és javaslatait.

Az Egyesület nem foglalkozik egyedi jogi problémákkal. Az Egyesület nem vesz fel megbízást, ügyfeleket nem képvisel.

Az ÜDÉ-ről részletesebben ide kattintva lehet ismereteket szerezni.