Mint korábban megírtuk: dr. Papp Géza, a BÜK főtitkára – a BÜK tagjaként – keresetet nyújtott be a Budapesti Ügyvédi Kamarával szemben, amelyben a 2016. május 6-án tartott évi rendes közgyűlésen hozott valamennyi határozat bírósági hatályon kívül helyezését kérte az Alapszabályban írt nyílt szavazás hiányát állítva, mert szerinte az elektronikus szavazás tárgyi módja folytán a szavazók előtt rejtve maradt az egyes szavazók szavazatainak tartalma.

Az alperes képviseletében dr. Kovács Kázmér az október 20-i tárgyaláson a kereset elutasítását érdemben azért kérte, mert a szavazatoknak az a fajta nyilvánossága, amit a felperes hiányol, nem a nyílt szavazásnak, hanem a név szerinti szavazásnak sajátja. A helyszínen sem a felperes, sem más nem kívánta bármely szavazat visszaellenőrzését.

A bíróság - Fővárosi Törvényszék, Vavrikné dr. Tripsánszky Ágnes bíró tanácsa - a tárgyalást november 15-re halasztotta, és bekérte a közgyűlésről felvett közjegyzői okiratot, valamint annak azon mellékletét, ami a felperesi szavazatokat regisztrálja.

Tekintettel arra, hogy a november 15-én tartott tárgyaláson a felperes újabb bizonyítási indítványt terjesztett elő, a bíró a tárgyalást 2017. január 31. napjára halasztotta.