Készen állok az új szolgálatra. A Gazdasági Versenyhivatal elnökeként tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Törekszem az állampolgárok fogyasztói jólétének növelésére, a verseny tisztaságának védelmére és a versenykultúra fejlesztésére” – fogalmazott kinevezésekor. Mire gondolt pontosan?

– A legfontosabb feladatom a GVH elnökeként a hivatal kötelező feladatainak hiánytalan és hatékony ellátásának garantálása. A hivatal kötelező feladatának a gazdaságban észlelt piaci anomáliák kezelését és korrekcióját látom, amikor valamilyen indokból a piacok torzulnak. A versenytörvény konkrétan előírja, hogy mely esetekben merülhet fel a beavatkozás szükségessége, így például versenykorlátozó megállapodások (kartellek) észlelése, erőfölényes szereplő piaci helyzetével való visszaélése vagy olyan súlyú tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén, amely már a piacok működésére is kihatással vannak. Mindezekből következik, hogy a GVH-nak nem a gazdaságot irányító, illetve befolyásoló, hanem beavatkozó szerepe van.

Ott kell lenniük, amikor bekövetkezik a baj, de akkor is, ha az megelőzhető?

– Igen, a megelőzés érdekében is sokat tudunk tenni munkatársaimmal együtt, például a versenykultúra fejlesztésén keresztül. Szintén fontos feladatnak tartom a versenypártolást, azaz az uniós és haza jogalkotás segítését. A kötelező feladatok mellett ugyanakkor önként vállalt feladatokat is végezünk és végrehajtunk majd, ilyenek például: konzultációs lehetőség antitröszt, fogyasztóvédelmi ügyekben, kiterjedt nemzetközi szerepvállalások további erősítése, a GVH és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet közös Regionális Oktatási Központ fejlesztése, a V4 Plusz együttműködés felépítése, valamint ICN 2021-es budapesti nemzetközi konferencia megszervezése. Összességében tehát egy igazi nemzeti, de sokrétű nemzetközi kapcsolatokkal bíró hivatallá szeretném a versenyhivatalt formálni a „megőrizve meghaladni” jeligével.

Mire gondolt, amikor úgy fogalmazott, szeretné elérni a GVH innovatív megújítását?

– Az eddigi pályafutásom során több állami hivatal felépítésében és működtetésében vettem részt, így elegendő önbizalommal, de annál nagyobb alázattal szeretném hasznosítani a korábban megszerzett tapasztalataimat az új pozícióban. Ennek megfelelően már az első munkanapomon belevágtam a hivatali munka átalakításába, melynek az ad különleges kihívást, hogy egy egészségügyi vészhelyzet kellős közepén szeretnék gyorsan haladni.

A munka jelenleg hány fronton zajlik?

– Több fronton is. Ilyen a gyors átvilágítás, melyre jó alkalmat teremtett a mindenre kiterjedő átadás-átvétel. A személyügyi döntések, amelyek egybeesnek a vonatkozó törvény életbe léptetésével, új közszolgálati szabályzat és új közszolgálati szerződések megalkotásával. A feladatok elosztásának újragondolása, az eljárásrendek hatékonyabbá tétele innovatív digitális megoldásokkal, és a szükséges szervezeti átalakításokkal. Fontos a transzparencia növelése, a hazai és nemzetközi kommunikáció fejlesztése, a zöld- és családbarát munkahely kialakítása, valamint a GVH arculatának megújítása.

Elégedett a versenyhivatali eljárások gyorsaságával?

– Szükségesnek látom az eljárások gyorsítását, de nem mindenekfelett és csakis a munka minőségének biztosításával. A szervezet jelenlegi átvilágítása biztosan teremt majd olyan átalakítási lehetőségeket, amelyek a feladatok jobb priorizálását és az erőforrások célzottabb felhasználását teszik lehetővé, és végső soron az eljárások gyorsítására is hatnak. Mindezek mellett már most is felvetődött az a gondolat, hogy szükséges lehet a versenyhivatal eljárásjogi eszközeinek bővítése, jobb kiaknázása. Ez azért lehet kritikus, mivel a GVH gyakran azért „késlekedik”, mert a vizsgált vállalkozásoknak módjuk van húzni az időt, nehezíteni az eljárásokat. Ha a hivatal ezeknek az időhúzási technikáknak elejét veszi, akkor biztosan hamarabb születnek meg azok a döntések, amelyeknek hatásait a fogyasztók is hamarabb érzékelhetik.

Szerencsére viszont az is látszik, hogy sokszor már a GVH fellépése is elegendő, hogy egy-egy vállalkozást eltántorítson.

Például egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatásától, ahogy az a mostani járvány idején egy olyan webáruházzal történt, amely valószínűsíthetően megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé kézfertőtlenítőkről. Folytatom a GVH-nak azt az előremutató gyakorlatát is, hogy tiszta és határozott elvárásokat közvetít a piacok felé egy-egy problématerület kapcsán, ahogy ez az influenszerek reklámozási gyakorlata, gyerekreklámok, de akár a mostani járványhelyzet kapcsán is történt.

Hogyan szeretné növelni a szervezet társadalmi elismertségét?

– Ha mindazt a feladatot sikeresen ellátjuk, amit felsoroltam, arról azt gondolom, hogy tudnia kell az országnak, különösen pedig a fogyasztóknak, akiknek az érdekében dolgozunk nap mint nap. Szeretném, ha a versenyhivatalról olyan kép alakulna, hogy az kiköveteli a piaci szereplőktől a tisztességes piaci magatartást. Ennek érdekében többet és célzottabban kommunikálunk a céljainkról és az eredményeinkről. Néhány kiemelt célcsoport (mint például a fiatalok és a sérülékeny fogyasztók) esetében azért is, hogy a megelőzésre tudjuk helyezni a hangsúlyt a fogyasztói tudatosság növelésével és a versenykultúra fejlesztésével. A módszerem abszolút zalai: „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve” – fogalmazott Deák Ferenc. A munka mellett viszont azt is fontosnak tartom, hogy annak eredményeit is felmutassuk.

Kinevezésekor azt is mondta: azonnali intézkedéseket kíván hozni, hogy a GVH segítse a nemzetgazdaság szereplőit a koronavírus-járvány okozta negatív hatások hatékony kezelésében.

– A hivatal feladatköreinek minden részét érinti a járvány.

A legsürgősebb feladatunk a fogyasztóvédelem területén van, hogy megakadályozzuk, hogy a járványt kihasználhatják azok, akik egészségre gyakorolt meglapozatlan állításokból akarnak meggazdagodni.

Március második felében a hatóság átfogó, gyors ellenőrzés keretében általános jellegű rálátást szerzett a koronavírus elleni termékek online értékesítése terén alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra. Ennek eredményként három vállalkozással szemben is versenyfelügyeleti eljárást indítottunk feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Kiemelném az Ékszer TV elleni eljárásunkat, amely sok embert felháborított a hatvanezer forintosnak mondott kézfertőtlenítővel.

Az ilyen és hasonló esetek sokakat feldühítettek. Mégis a koronavírus- járvány egyediségére tekintettel egyes iparágakban időlegesen létrejöhetnek olyan, vállalatok közötti megállapodások, amelyek a fogyasztók érdekeit szolgálják.

– Valóban. Antitrösztterületen a GVH-nak ezt el kell ismernie. Ezek alapvetően az ellátás biztonságát vagy annak helyreállítását szolgálhatják és a járványhelyzet idejére terjedhetnek ki. Ilyen együttműködések ellen alapvetően nem lép fel a hivatal addig, amíg valóban csak a járvány okozta speciális körülmények kezelése a céljuk, és nem terjeszkednek tovább. Ezen a területen konzultációs lehetőséget biztosítunk a vállalkozások számára, hogy tisztázhassák, hol vannak a határok. Fontos ugyanis, hogy a GVH továbbra sem tolerálja az olyan megállapodásokat és egyoldalú vállalati gyakorlatokat, amelyek célja a válsághelyzet visszaélésszerű kihasználása, a fogyasztók megkárosítása saját előnyök szerzése érdekében, mint az erőfölénnyel való visszaélés és a kartellezés.

A vírus recesszióba taszítja világszerte a gazdaságokat. A GVH hogyan tudná segíteni a kilábalást?

– Azt gondolom, hogy a GVH-nak kiemelkedő szerepe lesz abban, hogy a piaci verseny tisztaságának megőrzésével, a verseny védelmével segítse az ország gazdaságát a recesszióból való kilábalás során. Gazdasági visszaesés idején különösen fontos a piaci verseny erősítése, az esetleges akadályok és korlátok felszámolása. Egyrészt, a legtöbb fogyasztónak ilyenkor csökken a jövedelme, így még fontosabb, hogy se kartellek, se megtévesztő üzleti gyakorlatok ne okozzanak számukra további károkat. A vállalatoknak is fontos, hogy beszerzéseikben támaszkodhassanak a versenyre, hogy a legtöbbet és a legjobbat kapják a pénzükért, akkor, amikor megpróbálnak talpra állni.