Dr. Varga Zs. András

A 2021. május 21-én tartott online megbeszélés kiterjedt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi fogalmára.

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és jogegységi helyettese szerint az Alaptörvény 2011 óta részletes és következetes szabályozást tartalmaz a közpénzekre vonatkozóan, meghatározva azt, hogy mi számít közpénznek. A bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlata ennek megfelelően iránymutatásul szolgálnak. A közpénzhasználat közérdekű adatszolgáltatási kötelezettséggel jár.

Az egyeztetésen az egyedülálló általi gyermek örökbefogadása kapcsán nyitva álló jogorvoslati eljárások lehetőségeire is kitértek a hatályos eljárásjogi rendelkezések értelmezésével.

A Velencei Bizottság érdeklődésére a Kúria képviselői rámutattak arra, hogy a 800 éves Kúria közigazgatási másodfokon elbírált ügyekben teljes felülvizsgálati hatáskörrel jár el, mint felülvizsgálati bíróság viszont - semmítőszéki kompetenciájában - tényeket csak kivételesen vizsgál, jogkérdésekkel foglalkozik. Az Alkotmánybíróság kontrollja mellett a Kúria alkotmányos meghatározottságánál fogva, az elé kerülő ügyekben gondoskodik az Alaptörvénnyel összhangban álló, egységes jogértelmezésről.

* * * * * * * * * * * *

A Velencei Bizottság az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. 1990-ben jött létre, a közép- és kelet-európai rendszerváltások után, amikor a frissen született demokráciáknak sürgős alkotmányozási tanácsokra volt szükségük.