Közölték: a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 65. § (1) bekezdése, továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 3. § (4) bekezdése alapján a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltatók kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A Pmt. 65. § (4) bekezdése szerint a szolgáltató a jogszabályban, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által kiadott útmutatóban vagy a belső rendjében – ideértve a 27. § szerinti belső kockázatértékelését is – bekövetkezett változást követően köteles harminc napon belül a belső szabályzatát felülvizsgálni és azt szükség esetén módosítani.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a Pmt. végrehajtásának, valamint Kit. szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 2/2021. PM rendeletben foglaltak teljesítéséhez a korábban elkészített belső szabályzatokat 30 napon belül felülvizsgálni és módosítani kell, mivel a 2/2021. PM rendelet a felügyeleti szerv által kiadott útmutatónak minősül.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda 2021. április 27-én a NAV honlapjára feltöltötte a szükséges változtatásokat tartalmazó, módosításhoz segítséget nyújtó típusszabályzatait.

Sem a fentiek alapján átdolgozott belső szabályzatot, sem az átdolgozásról szóló tájékoztatót nem kell megküldeni a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.