A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint Vókó Györgyöt 1977-ben nevezték ki ügyésszé. 1978-tól a Legfőbb Ügyészségen dolgozott a büntetés-végrehajtási szakterületen, majd 1992-től osztályvezető ügyész volt. A Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályt egészen a 2012-ben történt nyugdíjba vonulásáig irányította. Ezt követően pedig a Legfőbb Ügyészség tudományos és kutatóműhelye, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatói feladatait látta el.

Dr. Vókó György igen aktív tudományos és oktatói tevékenységet folytatott. A fő kutatási területe a büntetés-végrehajtás kérdéskörei voltak. Majd háromszáz cikket és tanulmányt publikált. 1995 és 2006 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, míg 2004-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán tanított.

2011-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. Dr. Vókó György a legmagasabb jogászi elismeréseket - Kozma Sándor díj, Deák Ferenc díj, Finkey Ferenc díj, Pázmány Péter érem, “Pro Facultate” érdemérem, “A jog szolgálatában” kitüntető cím - is kiérdemelte.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész rendelkezése alapján, dr. Vókó György nyugalmazott legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, igazgatót az ügyészi szervezet a saját halottjának tekinti.