A 47 tagállamot tömörítő Európa Tanács szakértői jelentésükben elismeréssel szóltak arról, hogy Magyarország új támogató központokat hozott létre a bűncselekmények áldozatai számára, amelyek pszichológiai szolgáltatást nyújtanak, és segítenek az áldozatok felkészítésében a büntetőeljárásokat megelőzően.

A GRETA üdvözölte a büntetőeljárási törvénykönyvbe frissen bevezetett, a tanúk és áldozatok védelmét szolgáló új magyar rendelkezéseket is. A jelentés határozottan pozitív előre lépéskén értékelte az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak nyilvántartására szolgáló, 2017-től működő adatbázis létrehozását, amelyet - a jelentéstevők vélemény szerint - teljes mértékben működőképessé kell tenni a politikai intézkedések alapjául szolgáló átfogó és koherens statisztikai adatok összegyűjtése érdekében.

Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői szerint az eredmények ellenére a magyar hatóságoknak továbbra is fokozniuk kell a gyermekkereskedelem megelőzésére irányuló erőfeszítéseiket, különösen a migránsok között érkezett kiskorú áldozatok hatékonyabb azonosítása és támogatása által, és meg kell erősítniük az ágazatban dolgozók ellenőrzésének rendszerét is. Magyarországnak érzékenyebbé kell tennie a gyermekekkel foglalkozókat és továbbképzést kell biztosítania számukra. Továbbá tájékoztatni kell az érintett kiskorúakat az emberkereskedelem jelentette, rájuk leselkedő veszélyeiről és módszereiről is - húzták alá.

A jelentés szerint az illegális bevándorlás előmozdítását és megkönnyítését bűncselekménnyé nyilvánító jogszabályokat nem szabad olyan módon alkalmazni, hogy azok megakadályozzák a civil szervezetek emberkereskedelem áldozatainak megsegítése érdekében kifejtett munkáját. Ezenkívül a területen tevékenykedő szervezetek számára nem szabad megtiltani, hogy a magyar határ közelében dolgozzanak, mert ez lehetetlenné teszi számukra az áldozatok azonosítását vagy segítését a tranzitzónákban - tették hozzá.

A jelentés továbbá arra is felszólította Magyarországot, hogy helyezze hatályon kívül azokat a jogszabályokat, amelyek pénzbírságot, valamint börtönbüntetést szabnak ki a prostitúcióban érintett kiskorúakra. Arra kérték az eljáró hatóságokat, hogy a 14 és 18 év közötti prostitúcióval foglalkozó fiatalokat mindenekelőtt tekintsék az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak, és ne bűncselekmény elkövetőinek.