Az általános közigazgatási rendtartásról szóló, 2018. január elsején hatályba lépő salátatörvényben szerepel egy szakasz, ami eddig szinte mindenki figyelmét elkerülte – hívta fel rá a figyelmet a Népszava. A törvény szerint a rendőrség által kiadott engedéllyel tartott fegyverek – ide tartoznak nem csupán a klasszikus önvédelmi és vadászfegyverek, hanem például a paintball (festéklövő), valamint a színházi fegyverek is – ellenőrzésének új módját vezetik be. Érinti ez a fegyverkészítési, -javítási eszközök birtokosait is.

Nem csenget, csak bejön

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy közigazgatási hatósági ügyben, illetve az azzal összefüggő hatósági ellenőrzés során a hatóság a helyszíni szemlét – ha ez a közbiztonság, a közrend védelme vagy a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, illetve bűnmegelőzési, bűnfelderítési célból szükséges – a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja. Ez azt jelenti, hogy a fegyvertartási engedéllyel rendelkező lakhelyére is bármikor betörhet, bemehet a hatóság, ha úgy látja jónak.

A hatóság ennek alapján azt vegzálhat, akit csak akar

A törvény elvi oldalról, jogállami szempontból is aggályos. Tekintve, hogy Magyarországon hivatalosan két éve „terrorveszély” van, a hatóság ennek alapján azt vegzálhat, akit csak akar, még az alapos gyanú sem szükséges hozzá, elég csak „bűnmegelőzési célra” vagy a terrorveszélyre hivatkozni.

Magyar György ügyvéd a lapnak úgy nyilatkozott: a terrorizmus elleni küzdelem mint cél, világos. A baj az, ha túlságosan szélesre tárják a magánszféra védelmét biztosító kapukat. A joggal pedig lehet élni és visszaélni is, mint azt oly sokszor tapasztalhattuk már.

Veszélyt hoz rám a fegyverem meg a szerverem?

Értelmetlen és aggasztó, fenyegető tehát ilyen jogosítványokkal felruházni a rendőrséget. Alapesetben egyszerűen a helyszínre kell hívni a tulajdonost, hogy mutassa meg fegyvereit. Csak valóban súlyos veszélyhelyzetben, a gyanú igen magas fokán és csak kivételesen lehet helye távollétében a behatolásnak. Az intézkedés felelőssége minden esetben a végrehajtóé, amely egyben az okozott kár megtérítését is magában foglalja.

Az új jogszabály egyébként hasonló eljárásra jogosítja fel a rendőrséget az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozók esetében is, ahol a szervereket ellenőrizhetik.

(Címfotónk: illusztráció)