Nagy Norbert

Az Adózóna olvasójának kérdése részletesen így hangzik:

Egy gazdasági társaságba az ügyvezetője, az általa magánszemélyként lízingelt személygépkocsit be szeretné vinni olyan módon, hogy a bank üzembentartóként jegyeztetné be a társaságot. A szerződést más módon nem módosítanák. Egy zártvégű pénzügyi lízingről van szó. Ez esetben jól gondoljuk, hogy a személygépjármű után az ügyvezető mint magánszemély lenne kötelezett cégautóadót fizetni és nem a társaság?

A másik kérdés, hogy a társaság átvállalhatná-e úgy a személygépjármű lízingrészleteit úgy, hogy csak üzembentartóként van bejegyezve? Ez esetben milyen adófizetési kötelezettségei keletkezhetnek a társaságnak, esetleg társaságiadóalap-növelő tételt jelenthet-e ez a társaságnak? Valamint a magánszemélyt milyen adók terhelhetik a tartozásátvállalás végett? Szja, illeték, esetleg más adófizetési kötelezettsége keletkezhet-e ebből kifolyólag?

A fenti kérdésekre Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Az üzembentartó a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Emellett az üzemben tartót terheli a gépjárműadó-fizetési kötelezettség és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja szerint üzemben tartó a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A (2) bekezdés szerint nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó – költségei ellentételezésére – kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) 7. § (1) bekezdés r) pontja és 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítést kap, továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el.

A cégautóadó-fizetési kötelezettség főszabályként a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosát terheli. Pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyilízingbe-vevő, tartósbérletbe-vevő.

Elvileg nincs akadálya annak, hogy a társaság átvállalja a magánszemély tartozását, ez azonban adófizetési kötelezettséggel jár.

A kft. által átvállalt tartozás – attól függően, hogy az ügyvezető milyen jogviszonyban látja el feladatát – a magánszemély munkaviszonyból, tagi jogviszonyból származó jövedelmeként adózik [szja-törvény 4. § (2) c)].