Immár tizedik alkalommal rendezték meg Pécsett azt az egész Európában egyedülálló büntetőjogi konferenciát, amelyen nemzetközi hírű szakértők, és különböző országokból érkező fiatal büntetőjogászok vitatták meg szakmájuk legaktuálisabb kérdéseit. A konferencia kiemelt témái között olyan Európa-szerte aktuális társadalmi-politikai kérdések szerepelnek, mint például a bevándorlás elvi és gyakorlati vonatkozásai, a halálbüntetés, valamint a terrorizmus és ezek büntetőjogi vonatkozásai. A gyakorló szakemberek és fiatal kutatók részvételével végbement esemény kiemelt jelentőségű a hazai akadémiai életben is, az eseményre hét különböző országból összesen huszonöt szakember érkezett.

Főelőadók voltak: dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke, dr. Tóth Mihály egyetemi tanár, a PTE ÁJK büntetőjogi tanszékének vezetője, dr. Ulrich Sieber büntatőjogáasz, a MaxPlanc Institut igazgatója.

Köszöntőjében dr. Tóth Mihály kiemelte, hogy a Max Planck Institute-tal közösen rendezett konferencia az aktuális témák megvitatása mellett arra is lehetőséget biztosít a fiatal büntetőjogi szakemberek számára, hogy előremozdítsák akadémiai karrierjüket, és bekapcsolódhassanak a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe.

A konferencia egyik kiemelt témája az új magyar büntetőjog és a hozzá kapcsolódó aktuális kérdések, így például a halálbüntetés, a tényleges életfogytiglan, valamint a három csapás elvének alkalmazhatósága. Emellett értekeznek az úgynevezett Iszlám Állam és a terrorizmus finanszírozásának kérdésköréről, valamint a gyűlöletbeszéd és a migráció aktuális büntetőjogi problémájáról is. Olyan különleges témák is terítékre kerülnek, mint például a kínai-magyar büntetőjogi együttműködés.

A június 28-30 között megrendezett konferencián németül és angolul tartották az előadásokat, az esemény címe Menschenrechte und Strafprozessrechtkodifikation - Emberi jogok és a büntetőeljárási jog kodifikációja.

A konferenciáról

Tíz évvel ezelőtt dr. Korinek László akadémikus ötlete nyomán szervezte meg első alkalommal a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara valamint a freiburgi Max Planck Institute (MPI) közösen az első közös büntetőjogi szakmai konferenciát Pécsett. A rendezvény célja, hogy a fiatal elméleti és gyakorlati büntetőjogászok az előadások és az utánuk következő beszélgetések során első kézből jussanak olyan információkhoz, ami a kutatómunkájukat és a gyakorlati munkájukat is egyaránt segítheti.

A konferencia szervezője dr. Gál István László habilitált egyetemi docens, aki a Pécs-Nanking székhelyű Sino-Hungarian Academic Research and Cultural Center magyarországi igazgatója, és a Sanghajban 2013-ban megalakult Research Center for European Criminal Law európai igazgatója.