Az illetékmentességi feltételek vállalását a vagyonszerző nyilatkozata alapján minden további vizsgálat nélkül elfogadja az adóhatóság, azonban a kondíciók teljesítésének megállapítására az 5 éves időszak alatt bármikor ellenőrzést folytathat le. A szabálytalanság kockázata igazi „dupla vagy semmi játék”, ugyanis az eredetileg fizetendő illeték kétszeresének megfizetésére kötelezik a turpisságon ért vagyonszerzőt - hívja fel a figyelmet az Ecovis Hungary Legal közleménye.

Az illetéktörvény (Itv.) vonatkozó előírása szerint termőföld ellenérték fejében történő megszerzése esetén a földművesnek minősülő vagyonszerző akkor mentesülhet az illeték megfizetése alól, ha vállalja az alábbi három feltétel teljesítését - az Itv. szerinti kitételek mellett - a birtokbaadástól számított 5 évig:

  • a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,
  • a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és
  • a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja.
A tájékoztató fókuszába – feltételezhetően a gyakorlati alkalmazás anomáliái miatt - az idézett rendelkezések 2016. június 16-tól hatályos kiegészítései kerültek, melyek lehetővé teszik a vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetére is a mentesülést. Ebben az esetben viszont a fenti feltételek betartását a vagyoni értékű jog megszűnését követő 5 évig kell vállalnia a vagyonszerző földművesnek.

A termőföld megszerzésekor fennálló vagyoni értékű jog megszüntetésére szintén 5 éves határidőt biztosít a törvény, ezért külön figyelmeztet a NAV, hogy jogellenes az illetékmentesség igénybevételeazoknak a földműveseknek, akik termőföldjén olyan vagyoni értékű jog áll fenn a tulajdonszerzés idején, amit – szerződés vagy jogszabály alapján – nem lehet 5 éven belül megszüntetni.

Érdemes tehát a fentiek szerint átgondolni az illetékmentesség lehetőségeit, és a vagyonszerzői nyilatkozatot pontosan elkészíteni, hiszen a NAV ellenőrzés az 5 éves időszak során bármikor bekövetkezhet.