Dr. Szeiler Nikolett

A könyvelőirodában a könyvelési munkákat elvégezték, azokat azonban a megbízó hónapokig nem fizette ki. A felgyülemlő számlák miatt az iroda fizetési felszólításokat küldött az adós cégnek - ismerteti az esetetaz Adózóna internetes oldalán dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adószakértő

Mivel továbbra sem mutatkozott fizetési hajlandóság, az adós ellen felszámolási eljárást indítottak. A bíróság azonban nem a hitelezőnek, azaz a könyvelőirodának adott igazat, hanem a nem fizető adósnak.

A tényállás szerint a könyvelőiroda szerződést kötött az ügyféllel, amelyben részletesen leírták, hogy a könyvelő és a cég milyen e-mail-címeken kommunikál egymással.

A megbízási szerződés értelmében a felek elsődleges kapcsolattartási csatornaként az elektronikus levelezést (e-mail) kötötték ki, és úgy rendelkeztek, hogy a szerződésben megadott e-mail-címükre küldött leveleket írásban kézbesítettnek tekintik. (Könyvelőirodáknál egyre inkább ez a bevett gyakorlat.)

A felek az okiratban egyező akarattal rögzítették, hogy amennyiben a szerződésben rögzített e-mail-címre érkezett levélre 3 munkanapon belül nem reagálnak, a kapott levél tartalmát elfogadottnak tekintik. A megbízási szerződésben a felek kifejezetten kikötötték, hogy a számla elektronikus úton (vagyis e-mailben) történő megküldésével a számlát kézbesítettnek kell tekinteni.

A felek megbízási szerződésben rögzített szándéka tehát egyértelműen arra irányult, hogy az e-mailben küldött üzeneteket visszaigazolás nélkül is kézbesítettnek (a másik félhez megérkezettnek) és nem vitatottnak kell tekinteni, ha 3 munkanapon belül nem érkezik vitatást tartalmazó nyilatkozat a másik féltől.

A könyvelőiroda mindig a megadott e-mail-címre küldte a számlákat, és azon levelezett az ügyféllel. A felszámolási eljárásban azonban az adós cég azt nyilatkozta a bíróságnak, hogy ezeket a számlákat nem kapta meg. Ennek alapján az ügyben eljáró Fővárosi ítélőtábla – a felek között létrejött megbízási szerződésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával – kimondta: kizárólag az az e-mail minősül átvett levélnek, amit az adós vissza is igazolt, hogy megkapta.