Ez a konzultáció a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot szolgáló jövőbeli stratégiai kerethez kapcsolódik. A foglalkoztatottak munkahelyi biztonsága és egészsége széles körű érdeklődésre számot tartó téma. Ezért e nyilvános konzultáció minden érdekelt polgár és szervezet előtt nyitva áll.

Különösen hasznosak lehetnek az alábbiak hozzájárulásai:

  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó nemzeti vagy regionális hatóságok (pl. minisztériumok, nemzeti intézetek, munkaügyi felügyelőségek);
  • munkaadók és munkáltatói szervezetek (vállalkozói szövetségek, szakmai szövetségek);
  • munkavállalók és munkavállalói szervezetek (szakszervezetek stb.);
  • más uniós intézmények vagy szervek;
  • a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel hivatásosan vagy saját indíttatásból foglalkozó szervezetek és egyének (akadémia, kutatóintézetek, uniós ügynökségek, munkaügyi szakemberek, köz- és magántulajdonú biztosítótársaságok, civil szervezetek).

A Bizottság az uniós dolgozók jogainak elkötelezett védelmezője. Ez vonatkozik mind a munkahelyi egészségvédelem és biztonságteremtés magas szintjére, mind a szakmai kívánalmaknak megfelelő munkakörülményekre, melyeknek köszönhetően növelhető a munkával töltött évek száma.

Az Európai Unió jelenlegi munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete 2020-ig szól, ezért 2021-ben újabb stratégiát kell elfogadni.

E nyilvános konzultáció célkitűzése kettős: a kapott információk és nézetek felhasználásra kerülnek a jelenleg érvényes uniós stratégia értékeléséhez, ugyanakkor hozzájárulnak az új (a 2021–2027-es időszakra vonatkozó) stratégia elkészítéséhez és még hatékonyabbá tételéhez.

További információkért tekintse meg a jelenlegi stratégiát, amely itt érhető el magyar nyelven.

A kérdőív kitöltésének határideje: 2021. február 25.

Kérdőív ide kattintva érhető el.