Lepsényi Mária

A fenti kérdésekre Lepsényi Mária adószakértő válaszolt az Adózóna cikkében.

A családi gazdaságokról szóló törvény szerint a mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységet is folytathat, amennyiben a kiegészítő tevékenységből származó bevétele a teljes bevétel 25 százalékát nem haladja meg (ha 100 egység a bevétel, akkor ebből 25 egység lehet a kiegészítő tevékenység bevétele és ebben az esetben a teljes bevételre az őstermelőkre vonatkozó jövedelemszámítási szabályokat lehet alkalmazni).

A kiegészítő tevékenységnek a földforgalmi törvény szerinti kiegészítő tevékenység minősül, mely szerint kiegészítő tevékenység

- a falusi és agroturizmus,

- a kézművesipari tevékenység,

- a fűrészáru-feldolgozás,

- a takarmány-előállítás,

- a mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása,

- a dohányfeldolgozás,

- a bioüzemanyag-előállítás,

- mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, illetve

- az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint

- a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.

Ha a kiegészítő tevékenységből származó éves bevétel meghaladja a teljes őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek, és mezőgazdasági őstermelőként nem lehet kiegészítő tevékenységet folytatni.

A gépek bérbeadása nincs felsorolva a kiegészítő tevékenységek között. Egyéni vállalkozás formájában végezhető tevékenység a gépbérbeadás. Emellett lehetséges őstermelőként is tevékenykedni. Ha a magánszemély őstermelő is szeretne lenni, akkor az egyéni vállalkozásból töröltetni kell 2021-től az őstermelői tevékenységet.