A Kúria – miként közleményében felidézi – a Jpe.I.60.001/2020. számú jogegységi panasz ügyben eljárva a felperes jogegységi panaszát visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye.

A felperes jogegységi panaszt terjesztett elő a Kúria 2020. június 3-án kelt, a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadó végzése ellen, amelyben arra hivatkozott, hogy a támadott végzésben a Kúria eltért a közzétett joggyakorlatától.

A jogegységi panaszt a Kúria nem találta érdemi elbírálásra alkalmasnak. Jogegységi panasz eljárásnak ugyanis a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 197/B. § (5) bekezdése szerint a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye. A Bszi. 197/B. § (5) bekezdésében foglalt ezen rendelkezés valamennyi – a Bszi. 41/B. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt – jogegységi panasszal támadható kúriai határozattal szemben – így a befogadást megtagadó végzéssel szemben is – irányadó. Mivel a felperes által támadott végzés 2020. június 3-án kelt, a Kúria jogegységi panasz tanácsa a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján visszautasította.

A Kúria rámutatott továbbá egyrészt arra, hogy a befogadást megtagadó végzés elleni jogegységi panasz előterjesztésének is feltétele, hogy a panasz előterjesztője megjelölje azt a közzétett kúriai határozatot, melytől a támadott végzés eltért. Ennek a feltételnek a teljesüléséhez nem elegendő, ha a felperes a jogegységi panaszában általánosságban hivatkozik arra, hogy a jogerős ítélet ellentétes a következetes kúriai gyakorlattal; konkrét, közzétett kúriai határozatot azonban nem jelöl meg.

Másrészt kiemelte, hogy mivel a 2020. július 1. előtt hozott kúriai határozatok ellen jogegységi panasz benyújtása nem lehetséges, a panasz benyújtási jogosultság e határnap előtt senki számára nem nyílt meg, így a panasz benyújtására a felperes sem volt jogosult.

Tekintettel arra, hogy a felperes a jogegységi panasz eljárás illetékét nem fizette meg, a jogegységi panasz visszautasításának a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés a) pontja alapján is helye lett volna.

A Kúria felhívta a figyelmet arra, hogy a jogegységi panasz visszautasítását egyetlen, törvényben rögzített visszautasítási ok is indokolttá teszi, a felperes által előterjesztett jogegységi panasz esetében azonban több visszautasítási ok is fennállt, amelyek az érdemi elbírálást megakadályozták.