Címfotónkon (bj): dr. Izsó Attila kamarai titkár, dr. Becker Tibor elnök, dr. Bánáti János, a MÜK elnöke, dr. Sándor Bernadette kamarai elnökhelyettes és dr. Homonnai Bendegúz kamarai elnökhelyettes

Dr. Becker Tibor

A kamara központjában Tatán, május 10-én megrendezett közgyűlésen meghívott vendégként részt vett és a magyarországi ügyvédség helyzetéről áttekintést adott dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.

A mai élet követelményei szerint egyre több olyan feladat hárul a magyarországi ügyvédségre, amelyet immáron az új, Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) szerint is többnyire összpontosítva szakmai, szellemi és anyagi erőket a Magyar Ügyvédi Kamara központi ügyintézése révén lehet majd teljesíteni, mindemellett a hazai hivatásrend a maga napi életét a területi kamarákban éli – hangsúlyozta új elnökként első közgyűlési beszámolójában dr. Becker Tibor, aki a tavaly őszi kamarai választások óta tölti be tisztét.

Átalakulóban a rendszer lényege

A területi kamarai rendszer lényege napjainkban átalakulóban van – hangsúlyozta. Átrendeződőben van – a földrengésszerű törvényalkotási dömping mellett – a hazai ügyvédi hivatásrend felelősségi, döntéshozási és gazdálkodási szerkezete. Ez természetes is, hiszen az élet új és új helyzeteket teremt, változnak a kommunikációs, az ügyintézési, a szervezési objektív feltételrendszerek, s még ha olykor döcögősen is mennek a dolgok, a változások zöme észszerűnek és egyben elkerülhetetlennek is tűnik.

Felszabaduló és hasznosítandó energiák

Mindemellett a területi kamarákban – ha jól állnak annak tagjai a fejleményekhez, mindez nemcsak nyűgöt jelent, hanem annak elmúltával sok energia felszabadulását is jelentheti. Főleg abban a tekintetben, hogy több idő és energia maradhat az egyre fontosabb szakmai, szellemi fejlődés céltudatos és következetes művelésére, a hivatásrendi önazonosság erősítésére, ezáltal az ügyvédségnek részben a társzervezetek és egyben a széles nyilvánosság előtti megbecsülésének erősítésében. Ez a jövő útja: szolgáltató kamara a tagok számára, szakmai, erkölcsi és szervezeti stabilitás, a hazai állampolgárok, mint potenciális ügyfelek bizalmának elnyerése és megtartása – mondotta dr. Becker Tibor elnök.

A jövő tervei

Ezeket az elveket napi feladatokra is lebontva, jelezte a jövőben követni kívánt terveket.

A hatékony hivatásrend kialakításához való hozzájárulás és a hivatásrend hatékony képviselete vonatkozásában fontosnak tartja, hogy tovább erősítsék a megyében már eddig is megbízhatóan működő szakmai kapcsolatokat más jogi hivatásrendekkel.

A jövőre nézve biztatónak nevezte a kamarai tag jogtanácsosok megyei integrációjának gördülékenységét.

„A kamarai tag jogtanácsos kollégákkal nemcsak számszerűen, hanem szakmailag is többek lettünk. A mi megyénkben az ő integrációjuk tökéletesen sikerült, s tagozatuk általuk választott elnöke, dr. Király András vezetésével jól illeszkednek a mi eddigi kamarai életünkbe azok az értékek,kiterjedt kapcsolatrendszerük, amiket ők hoztak magukkal, s gazdagítják kamarai közösségünket.

Kiemelten fontos munkaterületnek jelölte meg dr. Becker Tibor az ügyvédek rövidesen életbe lépő kötelező továbbképzésének nagyon komplex ügyét. Ebben a kamara minden segítséget meg kíván adni tagjainak, hiszen ez az egyik legfontosabb eszköz a kamarai általános célok, egyebek mellett a minőségi ügyvédi munka elérése, szinten tartása és fejlesztése terén. Jelezte, szándékában áll a kamarának – a távoktatással kapcsolatos kiadásoktól eltekintve – a kreditszerző egyéb tevékenységek anyagi támogatásának megszervezése.

Mindehhez a munkához személy szerint sok jó tapasztalatot szerzett, mivel a Magyar Jogász Egylet (MJE) megyei elnökeként évek óta széles rátekintéssel rendelkezik, sőt maga is aktívan részt vett eddig is olyan szakmai konferenciák szervezésében, előadóként is, programtervezőként is, amelyekhez hasonló rendszer fog feltehetően felállni az ügyvédség kötelező továbbképzése terén is. Úgy látja, hogy dr. Németh Gáborral, a megyei kamara oktatási bizottságának tehetséges fiatal elnökével karöltve, a MJE lehetőségeit is felhasználva és beépítve a rendszerbe, minden tekintetben megfelelő képzési helyet tudnak majd létesíteni a megyei ügyvédség számára.

Minőségi ügyvédség

A minőségi ügyvédség erősítése érdekében a további lépéseket egyebek mellett az elnök abban látja, hogy kollégáival meg kívánja erősíteni az ügyvédség szakma védelmének feltételrendszerét, ahogy mondta: „kifelé és befelé” egyaránt.

„Befelé” úgy, hogy a fegyelmi eljárások Üttv. által kötelezővé tett változásaiból igyekezzenek messze a legtöbb előnyt „kihozni”. Bár – mint mondta – a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) új Fegyelmi Szabályzata – az Üttv. követelményrendszere szerint – alaposan megritkította a kamarai elnök jogosítványait a fegyelmi ügyekben, a megyei fegyelmi bizottságok helyébe felállított regionális fegyelmi bizottságok nagy minőségi ugrást jelenthetnek a fegyelmi eljárások mind gyakorlati, mind tartalmi vonatkozásában egyaránt. A tendencia továbbra is ugyanaz, csak fokozottabban hangsúlyos: megelőzni a fegyelmi ügyeket, amennyire csak lehet.

A „kifelé” történő védekezésre térve az elnök elmondta, ezen azt érti, hogy a kamarát, a kamara rendszerét vagy az ügyvédi hivatását gyakorló ügyvédet érő oktalan s olykor bizony nemtelen támadásokkal szemben összehangoltan és hatékonyan meg kell védeni, legyenek ezek akár „perlekedési tébolyban” szenvedő, vádaskodásaikban az extremitásokig elmenő (pl. az internet közösségi oldalai nyújtotta lehetőségekkel szándékosan visszaélő) magánemberek, vagy a jogi ügyeket zavaros vizekre terelni akaró intézmények, többnyire ilyen-olyan gazdasági társaságok, ügyintézési képességeiket csábító alacsony munkabérért ígérő, tulajdonképpen szolgáltatásaikat a klasszikus terminológiai szerinti „szédelgő feldicséréssel” kínálgató „cégek”.

Fontos a nyilvánosság, a transzparencia – mutatott rá az elnök. Ennek érdekében – bár minden elnökségi ülés nyilvános a tagság előtt – évente legalább egy olyan elnökségi ülést szeretnének tartani, amikor a tagságot azért is hívják és várják, hogy egyfajta ”ötletbörzével” segítsék a közös munkát. A kamara működésével, a ténylegesen ellátott feladataival jobban meg kívánják ismertetni a kamarai tagokat. Fejleszteni kívánják a honlapot, továbbá a kamarai tagok tájékoztatásának eddigi gyakorlatát is.

Végül, de nem utolsósorban említette az elnök, hogy a kamarai tagságon belüli közösségépítés és a szakmai elismerés kifejezése érdekében további lépéseket kívánnak tenni programok, valamint a kiemelkedő ügyvédi teljesítményeket elismerő díjak odaítélésével. Kiemelten fontos feladatnak jelölte meg fiatal ügyvédek támogatását és bevonásá a kamarai közéletbe. „Közösségi események, helyi társadalmi szerepvállalás – ezek abban is segítenek, hogy az ügyvédség társadalmi megítélését is javítsuk. Csepp a tengerben, de fontos.” - mondta az elnök.

A közgyűlés ezt követően meghallgatta, megvitatta és elfogadta dr. Homonnai Bendegúz elnökhelyettes jelentését az elnökség múlt évi munkájáról, dr. Bélik Mihály fegyelmi bizottsági elnök, dr. Németh Gábor oktatási bizottsági elnök, dr. Árvay Nikolett ellenőrző bizottsági elnök, dr. Martin Mihály összeférhetetlenségi bizottsági elnök, valamint dr. Izsó Attila András kamarai titkárnak a 2018. évi gazdálkodásáról és a 2019. költségvetésről.

A közgyűlés, miután módosította a kamara alapszabályát első alkalommal adta ki a kamara Életmű-díját dr. Etter Ödön esztergomi ügyvédnek, a kamara korábbi elnökének, a kamara érdekében kifejtett tevékenységért elismerő oklevelet adományozott dr. Éliás Róbertnek és Molnár Mártának, a titkárságvezetőnek, aki negyven éve végzi alkalmazottként munkáját a kamaránál.