A megállapodásnak különösen azon magyarországi társaságok esetében van jelentősége - emelte ki dr. Prágay-Szabó Balázs a Deloitte adó- és jogi osztályának menedzsere (képünkön), amelyeket érintenek az országonkénti jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek (bejelentési kötelezettség, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség), és végső anyavállalatuk adóügyi illetősége az Egyesült Államokban van.

Ezek a társaságok ugyanis hatályos információcsere megállapodás megléte esetén (amelyet az adóhatóságnak is közzé kell tennie a honlapján) főszabály szerint mentesülhetnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól már a 2017. pénzügyi év vonatkozásában is, amely kötelezettség adott esetben jelentős adminisztrációs teherrel is járhat (a csoport méretétől, illetve a csoport tevékenységével érintett államok számától függően).

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési kötelezettség továbbra is fennáll ezen társaságok esetében is, melynek teljesítésének határideje az érintett pénzügyi év utolsó napja. Amennyiben a bejelentett adatokban változás következik be, a változást követő 30 napon belül az adózók kötelesek a bejelentést megfelelően módosítani, vagyis a kapcsolódó nyomtatványt ismételten benyújtani az adóhatósághoz. Azon társaságok esetében, amelyek végső anyavállalata az USA-ban rendelkezik adóügyi illetőséggel, ilyen változás lehet például az információcsere megállapodás hatályba lépése, amely a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan benyújtott bejelentési nyomtatvány tartalmát is érintheti.

A bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítésére azért is érdemes fokozottan ügyelni, mert a vonatkozó jogszabály 20 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabását helyezi kilátásba mind az adatszolgáltatási kötelezettség, mind a bejelentési kötelezettség elmulasztásának, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítésének esetére.