A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést kapta

 • a magyar közjegyzőség fejlesztését szolgáló jelentős szakmai pályafutása, valamint magas szintű tudományos munkája és a jogi szakirodalmat gazdagító publikációi elismeréseként dr. Anka Tibor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese és Jogi Bizottságának elnöke,
 • közigazgatási, majd polgári ügyszakos bíróként végzett több évtizedes, kimagasló szakmai színvonalú munkája elismeréseként dr. Egresi István, a Győri Járásbíróság bírája,
 • a polgári jog, különösen a társasági, illetve az összehasonlító jog területén végzett több évtizedes, széles körű kutatói és oktatói munkája elismeréseként dr. Szikora Veronika Tünde jogász, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékánjának, egyetemi tanára.

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést kapta

 • több mint öt évtizedes ügyvédi pályája során főként az egészségügyhöz kapcsolódó kártérítési kérdések és a betegjogok érvényesítése terén végzett munkája elismeréseként dr. Ábrahám László ügyvéd,
 • példaértékű hivatástudattal végzett, magas színvonalú közjegyzői munkája, valamint aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Molnár Balázsnak, a Győri Közjegyzői Kamara elnökségének alapító tagja és elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara volt elnökhelyettese,
 • négy évtizedes, sokrétű és magas színvonalú ügyvédi pályája, valamint a kamarai közéletben vállalt szerepe elismeréseként dr. ifj. Vég Tibor, ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára.

MINISZTERI ELISMERÉSKÉNT

 • a fegyelmi eljárásokban és panaszügyekben való fáradhatatlan és következetes szakmai tevékenységének és kiemelkedő életművének elismeréseként - távollétében - dr. Czakó Károly, egyéni ügyvéd Deák Ferenc-díjat kapott,
 • az igazságügy területén végzett több mint öt évtizedes kiemelkedő színvonalú szakmai munkájának, valamint az új büntetőeljárási törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok kodifikációs munkájában teljesített kimagasló színvonalú szakértői teljesítményének elismeréseként dr. Frech Ágnes, nyugalmazott törvényszéki kollégiumvezető Moór Gyula-díjat kapott,
 • a jogelmélet, a munka- és agrárjog területén folytatott hazai és nemzetközi tevékenységéért és műhelyteremtő egyetemi oktatói munkájának, illetve kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként dr. Prugberger Tamásnak, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, professor emeritusának, az MTA doktorának Moór Gyula-díjat kapott,
 • az alkotmányosság és a jogbiztonság érvényesülésének elősegítése érdekében végzett szakmai tevékenységének és kiemelkedő életművének elismeréseként dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva nyugalmazott alkotmánybíró Sulyok Dezső Emlékérmet kapott,
 • az alkotmánytörténet és jogtörténet területén folytatott oktatói, egyetemi oktatási és tudományos munkájának elismeréseként dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara egyetemi tanára, dékánja Isépy Tamás Emlékérmet kapott.
 • 2000 márciusa óta dolgozik az Igazságügyi Minisztériumban, 2014 óta vezeti a Közszolgálati Kodifikációs és Koordinációs Főosztályt. A tárcánál eltöltött évek alatt kiemelkedő kodifikációs, jogszabály-szerkesztési és jogszabály-véleményezési tapasztalatokra tett szert. Főosztályvezető asszony feladatait lelkiismeretesen, gyakran a munkaidőn túl is ellátja, összeegyeztetve a feszített kormányzati jogalkotási folyamatot és a családanyai szerepet. Szakmai tudásának, elhivatottságának, és igazságügyi területen végzett kiemelkedő kodifikációs tevékenységének elismeréseként dr. Daragóné dr. Szombathelyi Zsófia, az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Kodifikációs és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője Vladár Gábor-díjat kapott.