"A jogállamiság védelmezőinek védelme – amiért fontosak az ügyvédek" - ezt a témakört választoták az idei európai ügyvédek napja központi témakörének. Miért? Fenyegetett helyzetben vannak az ügyvédek, akiket meg kell védeni?

- Az ügyvédség és a polgári jogok, melyeket védenek, jelenleg növekvő számú támadásnak vannak kitéve. Az ügyvédek gyakran képviselik a polgárok érdekeit, néha éppen a hatóságokkal szemben, ezért e hivatásgyakorlók egyre több fenyegetés, megfigyelés, zaklatás, sőt emberölés áldozatai az Európa Tanácsa országaiban is.

Ez a helyzet mélyen érinti a polgárokat is, mert lehet, hogy jogaik megfelelő védelme nem lesz biztosítva ügyvédjükön keresztül. Azok az ügyvédek, akik nem védettek és nem függetlenek a külső befolyásoktól, nem tudják a polgárok jogait hatékonyan védeni. Ha az ügyvédek nem függetlenek, akkor talán hezitálnak, amikor bizonyos érdekek vagy bizonyos polgárok védelméről lenne szó, különösen, ha külső befolyás alatt állnak.

A függetlenség erősíti a bizalmat. Független ügyvédség nélkül a polgároknak sem a megfelelő jogszolgáltatás, sem a tisztességes igazságszolgáltatás nem biztosított. Az ügyvédek az igazságszolgáltatás alapvető szereplői, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgárok hangjai meghallgatásra találjanak.

Jelenleg nincs jogi eszköz, amely az ügyvédség védelmét szolgálja?

- Valójában vannak olyan jogi eszközök, melyek elismerik az ügyvédek szabadságát a hivatásgyakorláshoz, mind nemzetközi, mind európai szinten, de sajnos ezek nem kötelező érvényűek, és nem teljesen hatékonyak az ügyvédek védelmét illetően.

Az ügyvédek védelmének hiánya miként hat a polgárokra?

- Ez a hiány aláássa a polgárok jogainak megfelelő védelmét. Éppen ezért lenne egy kötelező eszköz lényegi lépés az ügyvédi hivatás védelmében, melynek végső célja segíteni a polgárokat érdekeik védelmében.

Ebből a szemszögből nézve az Európa Tanács jelenleg is vizsgálja annak az ügyvédségről szóló konvenciónak a lehetőségét, mely az aláíró országokra nézve kötelező lenne. A CCBE támogatja ezt a végrehajtható eszközt, ami nem csupán ajánlás lenne. A konvenció garantálná a polgárok hozzáférését a független ügyvédséghez, a polgárok érdekeinek külső befolyástól mentes szabad védelmét.

Mit jelentene az európai konvenció az ügyvédi hivatásra nézve?

- A konvenció garantálná a szabad és korlátok nélküli hivatásgyakorlást és gazdagítaná az ügyvédség értékeit, mint például az ügyvédség függetlenségének tiszteletét és az ügyvédség kötelezettségét a polgárok magánéletének biztosítására, csak megnevezve ezekből néhányat. Ezek az értékek nemcsak az európai országokra korlátozottak.

Erre tekintettel a CCBE támogatja a "nyílt" konvenciót, ez alatt azt értve, hogy azon államok is, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak, részt vehetnének a konvencióban. Egy ilyen lehetőség fontos siker lenne, mert azt jelentené, hogy a jogállam védelmének hatáskörét kiterjesztenék.

Az Európa Tanács ügyvédekkel kapcsolatos jelenlegi munkáját említette. Mit tett az Európai Unió eddig a hivatásért?
- Sok mindent. Véleményem szerint a határon átnyúló mobilitás szemszögéből nézve, az EU két fontos eredményt ért el az ügyvédség vonatkozásában. Két ügyvédi irányelvet fogadott el 1977-ben és 1998-ban. Mindkettő fontos ügyvédi irányelv volt a publikáció idején, és a mai napig relevánsak.

Mit adtak az irányelvek az ügyvédi szakmának?

- Az 1977-es irányelv az ügyvédeknek lehetővé tette, hogy bármely EU tagországban ideiglenes jelleggel gyakorolják hivatásukat. Az 1998-as irányelv, melynek a CCBE idén ünnepli a 20. évfordulóját, egy további lépést jelentett azáltal, hogy megengedte az ügyvédeknek, hogy más EU tagállamban és egységes piaci országban is állandó jelleggel gyakorolják hivatásukat.

Hisz abban, hogy az irányelvek mind a polgárok, mind az ügyvédek számára előnyökkel járnak?

- Természetesen. Az ügyvédi irányelvek előnyösek mind a polgárok, mind az ügyvédek számára. Az irányelvek sikeresek a polgárok oldaláról nézve, mert a polgárok saját hazájukban választhatnak ügyvédet, aki egy másik tagállamban tevékenykedik. Ebben az értelemben fontos kiemelni, hogy ez az EU rezsim, mely az EGT országokban és Svájcban is alkalmazandó, olyan alapokon áll, mint a saját tagállam szakmai megnevezése alatt álló ügyvéd, minden egyes tagállam kölcsönös elismerése az egyenértékű képesítés megléte esetén, amely a teljes jogú ügyvédi képesítést feltételezi, valamint az egyenértékű fogyasztóvédelem.

Az irányelveknek köszönhetően a polgárok tanácsot kérhetnek egy saját országbeli ügyvédtől, amely megkönnyíti a helyi ügyvédekkel történő későbbi információcserét is. Az irányelvek a szabad mozgás kereteit teremtik meg. Az ügyvédek tudják, hogy melyek az elvárások, követelmények, ha más tagállamban gyakorolják hivatásukat. A polgárok és az ügyvédek is előnyöket élveznek az irányelvek által biztosított mobilitásból, mely a gazdasági fejlődéshez is hozzájárul. Végül, a nemzeti ügyvédi kamarák közötti együttműködés az európai „védernyő” szervezeteiken keresztül – ide tartozik a CCBE is – megkönnyíti az európai ügyvédi közösségek egyesítését, ami véleményem szerint szintén nagyszerű eredmény.

* * *

Az eseménnyel kapcsolatos korábbi közleményünk:

AZ EURÓPAI ÜGYVÉDEK NAPJA - 2018. OKTÓBER 25. - A jogállamiság védelmezőinek védelme


A CCBE szórólapja az ügyvédség népszerűsítésére (magyarul) ide kattintva tölthető le.


Dr. Antonín Mokry elnök video-interjúja (angol nyelven): https://youtu.be/HCUmR2Q_aEAz ügyvédség az állampolgárokért CCBE-kisfilm: https://youtu.be/2zq9SLeLVdM