A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) közölte: az Országos Bírói Tanács a január 8-i ülésén úgy határozott, hogy – figyelemmel a megalkotása óta eltelt időre és az azóta felgyűlt tapasztalatokra – felülvizsgálja, hogy szükséges-e módosítani a bírák Etikai Kódexét. A döntés előkészítésére konzultációs tanácsot hívott életre. A nyolc tagból álló, az OBT, az OBH a MABIE által delegált tagok, a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú és a Kúria mellett eljáró másodfokú Szolgálati Bíróság elnöke által alkotott testület február 28-án tartotta első ülését.

A grémium tagjai úgy foglaltak állást, hogy az Etikai Kódex hatályosulása érdekében elengedhetetlen annak módosítása, valamint eljárásrendjének kidolgozása.

Ezért meghatározták a szükséges teendőket, azok sorrendjét, lefektették az etikai eljárás lényeges – és jogszabály-módosítást igénylő – sarokpontjait.

A testület tagjai kifejtették és megvitatták a jelenleg hatályos kódex módosításával és a megalkotandó eljárásrenddel kapcsolatos elképzeléseiket és kitűzték a következő megbeszélés időpontját.