Ursula von der Leyen

Elfogadta január 29-én első éves munkaprogramját az Európai Bizottság, középpontba helyezve az európai zöld megállapodás végrehajtását és a digitális gazdaságra való áttérést. A munkaprogramhoz az iránytű az Ursula von der Leyen által korábban bemutatott hat politikai prioritás, ami a biztosi portfóliók elosztására is rányomta bélyegét – írta meg a BruxInfo.

„Az általam vezetett Bizottság elkötelezett amellett, hogy választ adjon korunk kihívásaira, így az éghajlatváltozásra, a digitalizációra és a migrációra. Készen állunk az európai zöld megállapodás megvalósítására, valamint az európai polgárok és vállalkozások esélyeinek javítására a digitális transzformáció során. Ez a munkaprogram elő fogja segíteni egy ambiciózusabb Unió kialakítását” – jelentette ki Ursula von der Leyen, a testület elnöke.

A munkaprogramban felvázolt legfontosabb konkrét intézkedések:

1. Európai zöld megállapodás:

• javaslat a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi célkitűzést rögzítő európai éghajlat-politikai jogszabály elfogadására

• európai éghajlati paktum a klímasemlegességet szolgáló erőfeszítések összefogása céljából

• kezdeményezések a biológiai sokféleség védelme érdekében

• „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a fenntarthatóbb élelmiszer-termelésért

2. A digitális korra felkészült Európa:

• új európai adatstratégia a nem személyes adatokban rejlő hatalmas érték hasznosítása céljából

• új európai ipari stratégia az ipari és innovációs kapacitások megerősítéséért

• digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály a digitális szolgáltatások egységes piacának megerősítése érdekében

3. Emberközpontú gazdaság:

• intézkedések a társadalmi méltányosság, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés érdekében

• javaslatok a méltányos minimálbér, valamint a hatékony és méltányos adóztatás biztosítására, az európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer és az európai gyermekgarancia létrehozására, valamint az ifjúsági garanciarendszer megerősítésére

4. Európa globális szerepének erősítése:

• új stratégiák az afrikai és nyugat-balkáni szomszédos országokkal való együttműködés előmozdításáért

• az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének szorgalmazása és a csatlakozási folyamat lendületben tartása

5. Az európai életmód előmozdítása:

• új migrációs és menekültügyi paktum, a menekültügyi politika reformja

• a rákellenes küzdelem fokozása

• kezdeményezések a készségfejlesztés, valamint a digitális és az ökológiai átállásból fakadó kihívások kezelése érdekében

• új stratégia a biztonsági unióra vonatkozóan

6. Az európai demokrácia megerősítése:

• konferencia Európa jövőjéről a polgárok bevonásával

• intézkedések a szilárd jogállamisági kultúra védelmében

• kezdeményezések a demográfiai helyzet (pl. az idősödés) következményeinek kezeléséért

A Bizottság a 6 fő célkitűzés mellett 43 új szakpolitikai célkitűzést is beemelt éves munkaprogramjába. Ezzel egyidőben megvizsgálta a jelenleg az Európai Parlament és a Tanács döntésére váró valamennyi javaslatot, és úgy döntött, hogy ezek közül 34 esetében a javaslat visszavonását és hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Az említett javaslatok közül néhány nem felel meg az új Bizottság politikai prioritásainak.

A testület elnöke parlamenti szűzbeszédében azt ígérte, hogy a Bizottság az általa beterjesztettekkel megegyező számú, feleslegessé vált javaslatot fog visszavonni.